Sven-Ove Johansson, biträdande rektor och ansvarig för skolans studie- och yrkesvägledning, berättar att IT-gymnasiet tagit tillbaka den gamla tidens 4-åriga tekniska linje.

– Den togs bort på 90-talet. 1992 utexaminerades de sista gymnasieingenjörerna. Men politikerna ångrade sig och i början av 2000-talet började man dra i frågan igen, säger Sven-Ove Johansson.

Näringslivet efterfrågade gymnasieingenjörer som ofta jobbade som "tekniskt kunniga mellanchefer".

– Man upptäckte att branschen behöver gymnasieingenjörer och 2011 startades en försöksverksamhet då intresserade skolor fick ansöka om statliga medel till utbildningen.

2014 permanentades försöket och två år senare ansökte IT-gymnasiet i Skövde om att få starta sin utbildning av gymnasieingenjörer.

– Vi fick godkänt och nu kör vi på statliga medel.

De elever som vill gå på byggnadsåret, som är mer praktiskt inriktat, har först gått det treåriga tekniska programmet på skolan.

IT-gymnasiet är en av cirka 80 skolor som erbjuder utbildningen till gymnasieingenjör.

– 15 elever påbörjade studierna och 13 är kvar. Det är de som tar studenten nu i maj. Några av dem har redan jobb på gång, säger Sven-Ove Johansson.

Skolan har valt inriktningen mjukvarudesign.

Sven-Ove Johansson beskriver det fjärde året som en praktiskt inriktad kort utbildning mot teknikbranschen med tio veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Den här dagen är eleverna precis tillbaka från tio veckors praktik. De är överlag nöjda.

– Jag hade definitivt stor nytta av utbildningen, menar Emma Söder Wikström.

Kevin Hedsand menad att det är kul att få komma ut på praktik och visa vad man kan.

– Det är mer värt än akademiska kunskaper i mina ögon i alla fall, säger Kevin.

Hannes Kindströmmer har redan fått ett jobb, fast han ännu inte tagit examen.

– Det känns bra. Två veckor sommarlov räcker för mig, sedan vill jag bara göra något.

Emil Gunnarsson har siktet inställt på högskolan i Skövde där han vill studera webbutveckling och programmering och Emma Söder Wikström vill studera dataspelsdesign på högskolan.

– Jag har alltid varit intresserad av datorer och hur saker fungerar och kände tidigt att teknik var rätt.

Hon är ensam tjej i klassen.

– Många tjejer väljer kanske hellre att gå natur på gymnasiet, men för mig kändes det här som en bra utbildning.

En av deras lärare, Morgan Augustsson, är övertygad om att alla kommer få jobb utan några större problem.

– Det finns en efterfrågan på gymnasieingenjörer och våra elever har den praktiska kunskapen. Företag ser dem som en chans att få kunnigt folk med rätt inställning när det gäller viljan att lära sig.