På flera håll i landet finns så kallade underjordiska behållare för avfall. Behållarna grävs ner i marken och töms med hjälp av en kranbil. Fördelarna är flera. De underjordiska lösningarna är oftast mer estetiskt tilltagande än en vanlig soptunna ovanför jord, de minskar brandrisken och motverkar luftproblem. Men den främsta fördelen av dem alla är av annan karaktär.

– Behållarna kräver mindre markyta och ger på så sätt mer utrymme till annat, säger Lars Persson som är förbundschef på Avfallshantering Östra Skaraborg.

Med annat syftar Lars Persson i första hand på bostäder. Satsningen på de underjordiska lösningarna kommer därför inte helt oväntat från Skövdebostäder.

– Erfarenheten från andra håll som jobbat med samma lösning är övervägande positiv, säger förvaltningschefen Thomas Olsson.

LÄS MER: Sophanteringen hindrar stadens utveckling

Skövdebostäder började se över möjliga alternativ redan för två år sedan. Inom kort är det byggstart för de första underjordiska behållarna på Stenvägen 4 och Norra Bergvägen 15. Näst på tur blir kvarteret Getingen och det nya bostadsområdet Ekedal där behållarna förväntas vara installerade 1 juni. Getingen och Ekedal blir först ut med underjordiska avfallsbehållare för både hushålls- och matavfall. Sedan tidigare finns ett underjordiskt system för förpackningar i bostadsområdet på Aspö.

Annons

– Troligtvis kommer det att bli finnas fler underjordiska lösningar i Skövde i framtiden. Vi måste bara se över förutsättningarna, säger Thomas Olsson.

Förbundschefen Lars Persson ser dock inte bara fördelar med de underjordiska avfallsbehållarna. En stor nackdel enligt honom är sorteringen av avfallet.

– Vi har varit väldigt tydliga med att det är fastighetsägarens ansvar att se till att sorteringen håller en viss kvalitet. För oss är det otroligt viktigt att skilja på olika typer av avfall. Vi använder soporna som en resurs och värnar om det kretslopp som finns. Vi vill inte ha något annat än matavfall på åkrarna, säger Lars Persson.

LÄS MER: Modern sophantering bidrar till hållbar utveckling

Thomas Olsson på Skövdebostäder tror inte att det är de underjordiska behållarna i sig kommer att påverka Skövdebornas sorteringsförmåga. Oavsett vilket system som används börjar sorteringen hemma vid diskbänken.

– Allt handlar om att informera på rätt sätt. Vi uppmuntrar våra hyresgäster till att sortera och kommer att fortsätta med det.