– Det handlar inte om någon huggsexa och det är inte de som först kommer in genom dörren som blir aktuella. Utan det sker ett urval utifrån det behov som arbetsgivaren har. Och ytterst är det exempelvis en skolas enhetschef som avgör vem som får jobbet, säger Anders Andersson, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Skövde.

För närvarande är det 7 700 inskrivna personer på Arbetsförmedlingen i Skövde, som även täcker Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholm. Av dess är cirka 4 000 tillgängliga för vanligt arbete. Övriga är aktuella för andra insatser.

Ett av Arbetsförmedlingens mest prioriterade mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. På fredagen var därför 500 personer ur målgruppen nyanlända, personer med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan samt långtidsarbetslösa inbjudna till en rekryteringsträff i Arbetsförmedlingens lokaler. Här fanns representanter från Skövde kommun på plats och syftet var att kunna tillsätta mellan 40 och 50 tjänster, som serviceassistenter inom Skövdes kommun.

– Efter sommaren kom förskolor, skolor och äldrevården med många beställningar på serviceassistenter. Vid två tidigare tillfällen har vi rekryterat assistenter på det här sättet och med mycket lyckosamt resultat. Därför valde vi att göra på samma sätt nu, säger Ulrika Belina, arbetsmarknadskonsulent på kommunens avdelning för vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Annons

Hon berättar också att ett jobb som serviceassistent inom kommunen alltid är ett tidsbegränsat uppdrag på ett plus ett år. Och arbetsuppgifterna är förhandlade med facken.

– De utför inte ordinarie sysslor utan rollen kan beskrivas som extra händer och de kan variera beroende på var arbetet ska utföras. Det kan till exempel handla om praktiska arbetsuppgifter som att hålla ordning i personalrum och på skolgårdar, hjälpa till med administrativa saker som kopiering och fylla på förråd. Eller enklare städuppgifter och plocka fram kaffe på äldreboenden, förklarar hon.

Under de cirka tre åren som man anställt serviceassistenter har 190 personer deltagit. Av dem har 30 procent ett arbete i dag, både inom kommunen och privata näringslivet. Det kan till exempel handla om jobb som elevassistent inom skolan och undersköterska inom äldreomsorgen. 17 procent av deltagarna studerar, uppger Belina.

Efter fredagens träff sker ett första urval hos Arbetsförmedlingen. Därefter får enhetscheferna som efterfrågat en serviceassistent ett antal namn. Sedan är det hens sak att intervjua och slutligen välja vem som får uppdraget.

När kan urvalet vara klart?

– Ganska snart hoppas jag, säger Anders Andersson.