Vem som har bekostat ungdomsmottagningarna har sett lite olika ut i olika kommuner, men nu har Västra Götalandsregionen strävat efter att det ska se likadant ut överallt. Tanken är att kommunerna ska betala 25 procent och regionen 75 procent av kostnaderna.

För vissa kommuner har detta inneburit en sänkning av kostnaderna och för andra är det en ökning. Skövde kommun har till skillnad från de flesta kommuner inte betalat något alls för sin ungdomsmottagning, men från årsskiftet börjar även Skövde kommun betala.

Men Skövde kommun betalar inte sin fulla andel på 25 procent eller 1,4 miljoner kronor första året. Eftersom skillnaden mot innan är så stor sker förändringen i två steg, där kommunen betalar 12,5 procent av kostnaderna under 2019 och 25 procent från 2020.