Orsaken uppges vara brister i kvaliteten på den hemtjänst som företaget bedriver inom kommunen, uppger Helene Sandqvist, utvecklingschef inom Skövde kommuns sektor vård och omsorg.

– Företaget lever inte upp till de krav som Skövde kommun ställer gällande kvalitetsnivå och de brister som framkommit är så pass omfattande att vi nu vidtar åtgärder och kommer att säga upp avtalet om dessa inte rättas skyndsamt, fortsätter hon i ett pressmeddelande.

Företaget Tanaad Kooperative Multi Tjänster, TKMT, kommer nu att få ett skriftligt påpekande angående , enligt kommunen, ”väsentliga brister i verksamheten”.

Om bristerna inte åtgärdas inom utsatt tid kommer kommunen häva sitt avtal med företaget.

Det framgår inte hur länge Skövde kommun haft avtal med det aktuella företaget, inte heller hur lång tid det får på sig att åtgärda bristerna. Konkret vilka brister det handlar om framgår inte och tidningen har förgäves sökt utvecklingschefen för en kommentar till beslutet.

I slutet av december förra året avslöjades brister i hemtjänst som ett annat företag utförde på uppdrag av Skövde kommun. Då handlade det om företaget Vionord, som bedrivit privat hemtjänst inom kommunen sedan 2012. Granskningen som följde den gången visade på väsentliga brister i den operativa ledningen och i insatser till brukarna och i slutet av januari meddelade kommunen att den valde att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Annons