Det visar de nya enkätsvar som Svenskt Näringsliv idag publicerar på www.foretagsklimat.se.

Totalt svarade enligt ett pressmeddelande 31 400 företagare och 7 200 kommunpolitiker i hela Sverige på enkäten som genomfördes under våren av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv. När de cirka 1 500 företagen i Skaraborg gav betyg på företagsklimatet i sin kommun är det nio kommuner som får ett bättre betyg, fyra sämre och två står oförändrade. Starkast framåt går Mariestad, Essunga och Hjo med en stor positiv förändring. Högst betyg får Grästorp och Essunga. Skövde uppvisar också en mycket liten, men positiv förändring när 180 företag gav sitt betyg om företagsklimatet i kommunen.

Annons

– Skövde har ett relativt bra företagsklimat, även om en begränsad men ihållande försämring kan ses under de senaste åren. Förhoppningsvis kan det nu vara fråga om ett trendbrott. Den ökade nivå av konkurrens från kommunala verksamheter som vissa av företagen upplevt har också förändrats till det bättre, även om det finns en hel del kvar att arbeta vidare med inom detta område. Även attityden till företagande från tjänstemän och politiker har förbättrats något enligt företagen, säger Kristian Johansson, biträdande regionchef Svenskt Näringsliv.

Den kommunala upphandlingen får ett rekordlågt betyg i årets mätning, men företagen i Skövde ger det genomsnittliga betyget ”godtagbart”, vilket är bättre än Sverigesnittet.

I årets undersökning har även samma frågor ställts till kommunpolitiker i varje kommun. Tydligt är hur betydligt mer positiv bild av företagsklimatet politiker har än företagen.

Gemensamt för i princip samtliga kommuner i Skaraborg är också de låga betyg som ges när det kommer till infrastruktur, väg, tåg och flygförbindelser.

Enkätsvaren från företagarna ligger tillsammans med företagsrelaterad statistik till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat som släpps den 15 september.