Fastighetsklimatet bygger på enkäter och telefonintervjuer med Fastighetsägarnas medlemmar. I år ökar Skövde med 14 indexpunkter, från -1 till +13. Det innebär att kommunen ligger klart över resultatet för samtliga 65 kommuner som deltar i undersökningen.

Framförallt har nöjdheten med kommunens sätt att hantera plan- och byggärenden samt handläggningstider ökat betänkligt sedan föregående undersökning år 2017.

– Det som hänt sedan förra mätningen är att man anställt fler handläggare på kommunen. Det har bidragit till kortare handläggningstider och medfört att resultatet i enkäten blivit bättre, säger Alma Ohlin på Fastighetsägarna.

– Sen hjälper det inte automatiskt att anställa folk utan allt måste fungera. Här verkar det dock som man lyckats och det är positivt, tillägger hon.

Fastighetsföretagen anser också att det är en lönsam investering att köpa fastigheter i Skövde. Däremot är de mer missnöjda med kommunens krav på sophantering.

– Skövde är en expansiv kommun, så det är glädjande att nöjdheten med kommunens hantering av plan-och byggärenden ökar. Det är dock viktigt att betona att det fortfarande finns en relativt stor andel som är missnöjd, så kommunen för inte slå sig till ro säger David Björnberg, omvärldsanalytiker på Fastighetsägarna i pressmeddelandet.

– Klart är dock att man från kommunen är öppna och vill ha en bra dialog och det är en bra förutsättning för fortsatta förbättringar, säger Alma Ohlin.

Annons