Trafiksituationen i Skövde är ett ämne som engagerar. De senaste åren har mängder av vägarbeten pågått på ett antal strategiska platser runt om i staden. I mitten av förra året publicerades den här artikeln. Sedan dess har flera av de nämnda projekten slutförts, men det lär garanterat komma fler.

Ett mål från kommunen är att Skövde ska ha 60 000 invånare 2025. För att nå det målet måste åtminstone 400 nya bostäder tillkomma varje år lyder analysen. Här berättar Caroline Hagström, chef för sektor samhällsbyggnad om hur detta ska gå till i en intervju från hösten 2018.

Hur en kommun ska utformas och växa regleras i olika typer av planer. Från den övergripande översiktsplanen där man kopplar greppet om helheten, via planprogram för större eller mindre delar av en stad, ner till detaljplanen som reglerar de minsta delarna. I Skövde jobbar man nu även för att ta fram en utvecklingsplan för ett ännu längre perspektiv. Om detta arbetet kan du läsa i den här artikeln från i somras.

Att bygga en stad handlar inte bara om att se till att antalet bostäder och verksamhetsfastigheter ökar. Det gäller också att skapa en helhet som på olika sätt blir tilltalande för dem som ska bo och verka i staden. I Skövde kommun är stadsarkitekten och bygglovschefen Claes Clausen en nyckelperson i sammanhanget. Här möter ni honom i en intervju om utmaningarna som finns i hans jobb.

Annons

Intervjuar man Claes Clausen är det givet att det även blir ett resonemang om arkitektur och form. I den här artikeln kan du ta del av hans åsikter om några av de byggnader som finns i det offentliga rummet i Skövde.

När vi ändå är inne på arkitektur så kan vi inte missa att även ge tips om den här artikeln om framlidne arkitekten Hans-Erland Heineman, som skulle fyllt 100 år i år. Hans mest kända hus i Skövde är givetvis kulturhuset, men han har fler spännande byggnader på sin meritförteckning. Här presenterar vi både Henieman men även hans verk med hjälp av kollegan och styvsonen Claes Waxberg, även han arkitekt samt tidigare stadsarkitekt i Skövde kommun.

En person som har varit med länge när det gäller bygg- och fastighetsbranschen i Skövde är Arne Lorentzon. Vi har fått en intervju med honom där han ger uttryck för många åsikter vad gäller stadens och kommunens utveckling, men även berättar om sin egen verksamhet.