Skövde kommun lade under år 2015 27 gånger mer på rekryteringskonsulter än vad Falköping gjorde. 1,3 miljoner kronor blev Skövde kommuns nota till olika rekryteringsföretag som anlitades som konsulter av kommunen det året. Året efter hade inte Skövde kommun riktigt lika höga kostnader, utan betalade ungefär halva den summan till rekryteringskonsulter.

Chefstjänster

FAKTA: Så mycket lägger kommunerna på rekryteringskonsulter

Skara

Invånarantal 2015: 18 711

Kostnader för rekryteringskonsulter 2015: 151 907 kronor.

Kostna..

FAKTA: Så mycket lägger kommunerna på rekryteringskonsulter

Skara

Invånarantal 2015: 18 711

Kostnader för rekryteringskonsulter 2015: 151 907 kronor.

Kostnader för rekryteringskonsulter 2016: 118 900 kronor.

Hela kommunens HR-avdelning kostar omkring 11,5 miljoner kronor per år.

Falköping

Invånarantal år 2015: 32 511

Kostnader för rekryteringskonsulter år 2015: 49 545 kronor.

Kostnader för rekryteringskonsulter år 2016: 56 332 kronor.

Hela kommunens personalavdelning kostade omkring 10,7 miljoner kronor år 2016.

Tidaholm

Invånarantal år 2015: 12 669

Kostnader för rekryteringskonsulter år 2015: 18 000 kronor.

Kostnader för rekryteringskonsulter år 2016: 200 464 kronor.

Hela kommunens personalavdelning kostade omkring 4,2 miljoner kronor år 2016.

Skövde

Invånarantal år 2015: 53 555

Kostnader för rekryteringskonsulter år 2015: 1,3 miljoner kronor.

Kostnader för rekryteringskonsulter år 2016: 698 598 kronor.

Hela kommunens HR-avdelning kostade omkring 14,9 miljoner kronor år 2016.

Miljösamverkan Östra Skaraborg

(Skövde och Falköping ingår tillsammans med Hjo, Tibro och Karlsborg i kommunalförbundet, som bland annat sköter miljötillsynen i fem kommuner)

Kostnader för rekryteringskonsulter år 2015: 10 000 kronor.

Kostnader för rekryteringskonsulter år 2016: 220 170 kronor.

Notera: Kostnaderna för rekryteringskonsulter är exklusive moms. På kommunernas personal/HR-avdelningar kan det även finnas personer som inte arbetar med rena personalfrågor och kostnaderna inkluderar även annat än just rekrytering, till exempel lönehantering, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård. Vad som ingår varierar mellan kommunerna. Därför är kostnaderna inte helt jämförbara kommunerna emellan.

Källor: Kommun- och landstingsdatabasen, kommunerna

Bland de tjänster som tillsattes under dessa år fanns chef för Arena Skövde, ekonomichef, chef till sektor medborgare och samhällsutveckling, planchef samt mark- och exploateringschef.

— Det är många och komplicerade tjänster, säger Leif Walterum och berättar att det har varit svårt att finna personal under de senaste åren, inte minst inom Skövde kommuns sektor samhällsbyggnad.

Han påpekar också att Skövde kommun tillhandahåller en del specialisttjänster som andra kommuner köper av Skövde, inom bland annat ekonomi, redovisning, upphandling och överförmynderi, vilket kan bidra till högre kostnader för rekrytering.

160 000 kronor

En kommun som behöver anställa nya förvaltningschefer och anlitar rekryteringskonsulter till detta kommer snabbt upp i sexsiffriga belopp. De rekryteringsföretag som anlitas av kommunerna Skövde, Falköping, Skara och Tidaholm tar i regel omkring 100 000 kronor för att hjälpa till med en chefsrekrytering. I vissa fall blir det dyrare. Rekryteringen av planchef till Skövde är ett exempel. Den kostade omkring 160 000 kronor. Det var en rekrytering som var svår och samtidigt mycket viktig, menar Leif Walterum.

— Det som kostar allra mest, det är om du inte får tag i folk, säger han.

Det kan handla om att kommunen tvingas ta in tillfälliga konsulter för att utföra sitt uppdrag, eller om att detaljplaner inte blir klara i tid, vilket försenar byggnation.

FAKTA: En växande bransch

Rekryteringsbranschen ökar. Statistik från branschorganisationen Bemanningsföretagen visar att ..

FAKTA: En växande bransch

Rekryteringsbranschen ökar. Statistik från branschorganisationen Bemanningsföretagen visar att omsättningen för rekrytering ökat med 19 procent under 2016. Kommuner, landsting och statliga myndigheter, alltså skattefinansierad verksamhet, är viktiga kunder för flera av rekryteringsföretagen.

Det rekryteringsföretag som har anlitats mest av Skövde kommun heter Sims, eller tidigare Signium. Skövde kommun var företagets överlägset största kund år 2015, då kommunens fakturor enbart till Sims/Signium uppgick till drygt 800 000 kronor.

Sims/Signium var också det konsultföretag som fick i uppdrag att rekrytera en ny förbundschef för Miljösamverkan östra Skaraborgs räkning. Det resulterade i en räkning på 150 000 kronor, trots att Sims/Signium inte lyckades hitta någon lämplig kandidat. Miljösamverkan östra Skaraborg valde efter detta att sköta rekryteringen själva.

Källa: Allabolag.se, Skövde kommun, Miljösamverkan östra Skaraborg

— Vi vill givetvis minska rekryteringskostnaderna, men kostnaden måste även ställas mot produktionsbortfallet om tjänsten är vakant, säger Sofia Myrman, HR-chef i Skövde kommun.

”Drar sig för att söka”

Annons

HR-enhetens uppdrag är att stödja cheferna inom förvaltningen med alla HR-frågor. Sedan 2015 har HR-enheten i Skövde centraliserats, från att tidigare ha legat ute på respektive sektor.

— På så vis har vi också kunnat utöka specialistkompetensen på HR. Vi för ju diskussioner emellanåt om vi borde skaffa oss bättre kompetens själva när det gäller rekrytering, men det är en svår fråga, säger Leif Walterum.

Som det ser ut nu kommer Skövde kommun ändå att fortsätta att anlita externa konsulter vid rekryteringar.

— Det vi vet är att det är en del som kanske drar sig för att söka när kommunen gör en rekrytering, säger Leif Walterum.

Det beror på att ansökningarna som kommer in till kommunen kan vara lättare att snabbt komma åt om kommunen inte har anlitat en extern konsult för rekryteringen. Den som är chef i en grannkommun kanske inte vill skylta med att hen söker jobb någon annanstans.

— Det är problematiskt när kandidater inte vågar söka till oss för att offentligheten missgynnar kandidatens relation i den anställningen som de söker sig ifrån, säger Sofia Myrman, HR-chef.

Liknande i Skara

Samma resonemang förs i Skara kommun.

— Det är en situation som gör att väldigt många drar sig för att söka. Kommunerna upplever att man inte kan få den som är bäst för uppdraget. Vid varje rekrytering vill man ha den som är bäst för uppdraget, säger Fredrik Nordström (S), kommunalråd i Skara.

I Skara används rekryteringskonsultföretag framför allt till högre befattningar, från förvaltningschefs- och stabschefsnivå och uppåt, även om det finns undantag.

”Små kostnader”

Skara har kostnader hos rekryteringsföretag som är mer än dubbelt så höga som Falköpings, men betydligt lägre än Skövdes. Kjell-Ove Karlsson, personalchef i Skara, tycker att kommunen har rimliga kostnader för detta.

— Ja, det är små kostnader utifrån investeringen, säger Kjell-Ove Karlsson, som inte heller ser något problem med bristen på öppenhet i rekryteringsprocessen, när den sköts av en extern konsult.

— Nej, jag är övertygad om att kommuninvånarna får bättre kandidater på detta sätt. Att skylta med sin ansökan och inte få jobbet kan få konsekvenser på den fortsatta karriären och gör att kandidater inte söker.

FAKTA: Begränsad öppenhet

Rekryteringsföretagen marknadsför sig ibland med att de har en konfidentiell process. Det kan va..

FAKTA: Begränsad öppenhet

Rekryteringsföretagen marknadsför sig ibland med att de har en konfidentiell process. Det kan vara en fördel om den som söker en tjänst inte vill skylta med att hen söker nytt jobb. Men bristen på öppenhet begränsar insynen för dem som betalar – kommunens medborgare.

Ett exempel på detta var när Miljösamverkan Östra Skaraborg sökte ny förbundschef via företaget Sims/Signium. Tidningen förvägrades då först att få se ansökningshandlingarna. Man hävdade att eftersom uppgifterna om vilka som sökt inte fanns hos kommunalförbundet, utan hos rekryteringsbolaget, var de inte allmän handling.

Tidningen överklagade till Kammarrätten i Jönköping och fick rätt. Rekryteringsbolaget har förvarat handlingarna åt det kommunala förbundet, därför ska de anses som allmänna. När domen kom var dock processen att rekrytera via Signium avslutad. På så sätt fördröjdes tillgången till handlingarna.