Annons

I efterkrigstiden startades många folkhögskolor i Sverige
- Syftet var att människor skulle delta i samhällsbygganden och då krävdes utbildning, säger Lena Elmqvist.
I början hölls kurserna enbart i slottet och 35 elever gick på skolan.
- Verksamheten har växt med nya hus och förändras hela tiden.
I dag har Hellidens folkhögskola elever i åldrarna 18-67 år. Det finns ingen övre åldersgräns.
- Bredden gör att vi inte blir så sårbara. Kurser har lagts ner och nya har startats. Det enda jag vet om framtiden är att den är föränderlig.

Folkhögskolan är beroende av arbetsmarknadspolitiken som drivs.
- Är arbetslösheten hög, satsas det på utbildning vilket är bra för oss. När det är gott om jobb, då är chansen större att folk vågar ta ledigt och ta en paus i sin yrkeskarriär för att göra något som man kanske länge drömt om. Ägna ett eller två år åt det man tycker är kul.
Elever på folkhögskola har rätt till CSN, precis som andra högskoleutbildningar.
Vilket är ert rekryteringsområde?
- Egentligen hela världen. En japan vill till exempel börja hos oss. De flesta av våra elever kommer annars från Västsverige, men vi har elever från Norrbotten till Skåne.
Vilken kurs är populärast?
- Den allmänna kursen lockar flest där man kan läsa in behörighet till högskola men även konstutbildningarna är populära.
Även lärare är enkelt att rekrytera.
- Det är en annan sak att jobba med vuxna elever...

Den senaste satsningen på Hellidens folkhögskola är distansutbildning på den allmänna kursen. Kontakt sker via internet och gruppen träffas på skolan i snitt en gång per månad. Även fördjupningsår för kreativa yrken finns på distans.
- Då träffas gruppen ungefär var femte vecka. Det har blivit ett krav att det ska finnas distansutbildning på folkhögskolor.
Tror du folkhögskolor finns kvar om 50 år?
- Absolut. Det finns 15 ansökningar hos Folkbildningsrådet om att starta nya folkhögskolor.
Lena Elmqvist startade sin anställning på Helliden 1986, då som lärare i samhällskunskap och socialkunskap. Sedan några år är hon rektor men lär fortfarande ut matematik.
- Fördelen med att läsa på folkhögskola är att man kan läsa i sin egen takt.
Lena Elmqvist poängterar att folkhögskolan är en resurs för hela bygden.
- Vi är ett företag med 35 anställda. Runt 45-50 elever bor här året runt och några stannar kvar för gott i kommunen.

LINN KULLSVIK