Det rör sig om Billingsdalsskolan i Skultorp som nu har gått ut med en varning till föräldrar som har barn i skolan. I måndags eftermiddag ska en okänd man i en bil ha stannat och frågat om en elev velat ha skjuts. Rektorn på Billingsdalsskolan, Ulla Schmidt Dahlin säger att skolan ser mycket allvarligt på det inträffade. Förutom att skicka ut meddelandet till alla föräldrar ska skolan under nästa vecka försöka få till stånd ett föräldramöte där man har som förhoppning att polisen ska delta. Eleverna på skolan har informerats om riskerna med att följa med okända och alla elever erbjuds nu att ringa till sina föräldrar för att be om att bli hämtade på skolan.

Även Polisens utredningsbefäl, Magnus Karlsson säger att man känner till det inträffade.