Skaraborgs sjukhus har fortsatt en ansträngd ekonomisk situation. Det ekonomiska resultatet i mars var minus 39 miljoner kronor och prognosen för helåret är minus 75 miljoner kronor.

– Vi har fått ett uppdrag att jobba vidare med ytterligare åtgärder för att förbättra resultatet för 2018. Vi ska redovisa i juni hur vi jobbar vidare. Vi har ett starkt fokus på bemanningsföretag som är en jättestor kostnad för oss, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn efter styrelsemötet för Skaraborgs sjukhus.

Arbetet bygger vidare på den åtgärdsplan som togs fram för att möta förra årets underskott.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har uttryckt att man behöver minska sin personalstyrka under året för att nå ekonomisk balans. Är det aktuellt för Skaraborgs sjukhus?

– I första hand jobbar vi med att minska den inhyrda personalen och där tror vi att vi kan komma långt. Målet är att halvera kostnaderna fram till sista kvartalet 2018, säger Jörgen Thorn.

Ledande politiker som Johnny Magnusson (M) har i regionfullmäktige uttryckt att det är ett rimligt krav att sjukhusen håller budget och klarar av vårdgarantin, hur ser du på förutsättningarna för det?

Annons

– Det är ju ett uppdrag som vi har, sedan är det en utmaning. Vi har ett tufft år 2018, det har alla akutsjukhus, säger Jörgen Thorn.

Skaraborgs sjukhus söker med ljus och lykta efter fler sjuksköterskor för att kunna öppna de cirka 50 vårdplatser som är stängda, samtidigt ska sjukhuset spara pengar, hur ska det gå ihop?

– Det är en jätteviktig fråga att komma tillrätta med vårdplatssituationen. Det råder inget motsatsförhållande. Vi kan förbättra vårdplatssituationen, minska på bemanningspersonalen och minska sjukfrånvaron, säger Jörgen Thorn.

Under förra året minskade antalet sjuksköterskor med 32 på Skaraborgs sjukhus, hur ska ni vända utvecklingen?

– Jag tror att vårdplatssituationen är jätteviktig. Det har också gjorts satsningar, som att höja ob-tillägget för nattarbete. Sedan är arbetsmiljö, arbetstider och lön frågor som brukar komma upp, säger Jörgen Thorn.

Ortopeden är en avdelning som på grund av sjuksköterskebrist har fått minska antalet vårdplatser till 28 istället för 36 som det ska vara.

Operationsverksamheten har brist på specialistsjuksköterskor, vilket begränsar kapaciteten att kunna operera. Trots detta har kön för att ta bort prostatan vid prostatacancer utraderats efter att ha varit sex månader så sent som i november, inte minst genom prioritering.

– Man har kunnat göra ett riktigt bra jobb. Vi behöver jobba med prioriteringar då vi har brist på operationssjuksköterskor. Akuta fall och cancer opereras i första hand, säger Jörgen Thorn.

Sommaren är en särskilt ansträngd period för Skaraborgs sjukhus.

– Vi jobbar med detta intensivt. Inför förra sommaren hade vi en oro för akuten och det ser lite bättre ut inför denna sommar. Vi har samtidigt lite färre vårdplatser som det ser ut nu, säger Jörgen Thorn.

Förra sommaren ökade användningen av inhyrd personal för att klara bemanningen, men nu ska ni minska på bemanningspersonalen?

– Målet är att minska till slutet av 2018. Vi måste samtidigt ge patientsäker vård, säger Jörgen Thorn.

Den extra ersättningen som utgår för medarbetare som flyttar sin semester från sommaren höjdes förra året och är i år oförändrad.

50 vårdplatser stängda

Fakta hämtade ur delårsrapporten för Skaraborgs sjukhus, mars 2018:

Måluppfyllelsen f..

50 vårdplatser stängda

Fakta hämtade ur delårsrapporten för Skaraborgs sjukhus, mars 2018:

Måluppfyllelsen för vårdgarantin är 70 procent för operation/behandling samt 89 procent för besök. Antal väntande till operation/behandling har ökat jämfört med samma period 2017, antal väntande till första besök har minskat.

I snitt är cirka 50 vårdplatser ofrivilligt stängda på grund av brist på sjuksköterskor. Under årets tre första månader har upp till 25 vårdplatser som bemannats med personal på övertid och en stor andel av dessa patienter har blivit utlokaliserade.

Beläggningsgraden har varit hög på flera avdelningar, ibland över 110 procent.

Det har gjorts 4 600 timmar mer övertid jämfört med samma period i fjol. Antalet övertidstimmar var 37 700.

Sjukfrånvaron minskade förra året på Skaraborgs sjukhus. Men årets tre första månader har sjukfrånvaron varit högre än 2017, till stor del på grund av influensa. Snittet ligger på 7,5 procent och målet är 5 procent.

Antalet medarbetare har ökat med 53 personer sedan början av förra året. Under samma period har antalet sjuksköterskor minskat med 32. Undersköterskor, läkare och administratörer har blivit fler.

Personalomsättningen har minskat något om man jämför årets tre första månader med samma period förra året, från 3,4 procent till 2,3 procent.

Personalkostnadsutvecklingen är betydligt högre än under tidigare år. Det beror bland annat på fortsatt höga kostnader för bemanningsföretag och den regionala satsningen på höjd ob-ersättning på natten.

Kostnaderna för bemanningsföretag har inte kunnat sänkas under årets tre första månader, på grund av det pressade bemanningsläget.

Samtidigt har intäkterna för såld vård ökat med runt 46 miljoner kronor.