Enligt beslutet från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, vårdades mannen på Skaraborgs Sjukhus Skövde. Den 77-årige mannen ska under sin sjukhusvistelse ha ramlat vid flera tillfällen, det sista fallet ledde till att mannen fick en hjärnblödning som två dagar senare ledde till att han miste livet.

Ivo anser att vårdgivaren inte har uppfyllt kraven på god vård, sjukhuset ska inte ha satt in förebyggande insatser.

Enligt Sveriges Radio, som var först ut att berätta om beslutet, kan flera byten av vårdavdelning, hög personalomsättning och bristande rutiner ha lett till den tragiska händelsen.

Skaraborgs sjukhus Skövde uppger att man vidtagit och planerar för åtgärder så att liknande händelser inte ska inträffa igen.