Akut-, service- och psykiatriblocket (ASP-blocket) är ett omfattande vårdbyggnadsprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, där Byggdialog blivit anlitad som totalentreprenör. Detta meddelar Byggdialog i ett pressmeddelande.

Projektet omfattar i sin helhet nybyggnad av akutmottagning med ambulansintag, service- och psykiatribyggnader. Den totala ytan uppgår till ca 65 000 kvm BTA.

Annons

P-blocket är en nybyggnad av psykiatrisk mottagning på cirka 26 000 kvadratmeter i vilken flertalet psykiatriska verksamheter kommer samlokaliseras. AS-blocket omfattar nybyggnad på cirka 39 000 kvadratmeter innehållande akutmottagning med ambulansintag samt akutradiologi, röntgen, sterilcentral, IVA och operation.

Just nu pågår projekteringsfasen i projektet, som under förutsättning att genomförandebeslut tas i juni 2018, kommer att vara i tvåmiljardersklassen.

— Det känns mycket bra att vi har fått förtroendet att genomföra det här projektet. Det här är ett stort och komplext projekt som kräver mycket god planering, resursutnyttjande och samverkan mellan alla aktörer och verksamheter. Vi är trygga i att kunna erbjuda en partneringmodell som skapar förutsättningar för detta i alla led, säger Jörgen Sundhäll, vd på Byggdialog, i pressmeddelandet.

Projektet sker i partneringsamverkan där Västfastigheter är beställare och ByggDialog totalentreprenör. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2018, och hela projektet ska vara färdigställt under 2022.

Så här beskriver Byggdialog sig själva i pressmeddelandet:

Byggdialog är ett byggföretag specialiserade på partnering i byggprojekt. Vi bygger främst skolor, sjukhus och industrier men även andra offentliga byggnader, lokaler för handel samt bostäder. Vi har bred byggkompetens och är en samarbetspartner under både produktutvecklingsskedet och genomförandeskedet. Våra kunder är främst kommuner och landsting, men vi arbetar även med privata byggherrar.