Enligt ett pressmeddelande från NCC har företaget fått en order på 600 miljoner kronor från Västfastigheter för att bygga om sjukhuset i Skövde

Projektering ska göras fram till 2019 och ombyggnationen beräknas vara färdig 2024.

NCC:s uppdrag blir att bygga om huvudentrén samt de delar av fastigheten som idag huserar ett 20-tal olika mottagningar samt lokaler för restaurang, konferenscenter och externa hyresgäster. Målsättningen med projektet är att skapa generella, flexibla typmottagningar som möjliggör en framtida varierad användning av dem. En viktig målsättning är att få in mer dagsljus i de idag mörka delarna av sjukhuset. Ombyggnaden möjliggör även den lagstadgade PCB-saneringen som föreligger Västfastigheter att genomföra. Den totala ombyggnationen avser 30 000 kvadratmeter.

Annons

Karin Andersson, projektledare Västfastigheter, uttalar sig i pressmeddelandet.

– Vi ska också skapa moderna, flexibla lokaler som anpassas till framtidens behov samt skapar en bra arbetsmiljö för de anställda på sjukhuset, säger hon.

NCC har i och med detta uppdrag nio sjukhusbyggnationer pågående runt om i Sverige, enligt pressmeddelandet.

– Tack vare våra olika uppdrag och vårt nationella nätverk får våra uppdragsgivare ta del av all den erfarenhet som finns i dessa projekt, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building, i pressmeddelandet.

Projektet är ett partneringsamarbete i två faser. Under den första fasen som pågår fram till det andra kvartalet 2019 ska systemprojektering och detaljprojektering göras och därefter sker byggnation i den andra fasen. Ombyggnationen förväntas vara helt klar vid årsskiftet 2024/2025.