Orosanmälan är en anmälan om skälig anledning att befara att en person kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

I samband med den granskning som Skaraborgs Sjukhus just nu gör har fall upptäckts, vilka utgör grund även för polisanmälan till utredande polismyndighet i Stockholm, enligt pressmeddelandet.

— Vi tar mycket allvarligt på den information vi nu har nåtts av angående läkaren och vi gör nu allt vi kan för att säkerställa att den hantering som läkaren har haft i patientkontakter vid Skaraborgs Sjukhus har gått rätt till, säger Christer Printz, chefläkare vid Skaraborgs Sjukhus, enligt pressmeddelandet.

För den som har varit patient vid barnmottagningen och har frågor eller känner oro så kan man kontakta Skaraborgs Sjukhus på telefon: 010-4739400