Åtminstone om man får tro Samhällsbarometern 2017.

Den bygger på en rikstäckande enkätundersökning som gjorts av Sifo på uppdrag av företaget Projektengagemang, drygt 2 500 svenskar har svarat på enkäten. De har fått tycka till om boende, trafik, jobb och samhälle.

Undersökningen visar att svenskarna trivs i sina bostäder och att flertalet känner sig trygga i sina städer. På önskelistan står bland annat fler grönområden, mindre biltrafik, fler uteserveringar, cykelvägar och större möjligheter att påverka städernas utveckling.

Något som sticker ut är bland annat att nästan var tredje person kan tänka sig att odla sin egen mat för miljöns skull.

Många vill göra mer men tycker att det finns för dåligt med praktiska lösningar för det, eller att det är för dyrt. 85 procent av svenskarna och Skaraborgarna pantar och 83 procent källsorterar. Nära hälften, 48 procent, köper ekologiska produkter, enligt Samhällsbarometern.

Annons

Samtidigt som städer väljer att förtäta stadskärnor och ta bort grönområden tycker 45 procent av invånarna att politikerna borde göra tvärtom. 38 procent vill se fler uteserveringar och ha bättre belysning i städerna. Bara 8 procent vill se fler höghus.

Annat som sticker ut är att krisberedskapen seglat upp som en fråga som berör fler än för ett par decennier sedan. I dag har sex av tio någon gång sökt information om hur de ska agera vid en naturkatastrof. 29 procent av de tillfrågade har uppgett att de inte skulle klara sig en vecka utan hjälp vid en naturkatastrof, bara en av fyra har vidtagit åtgärder. Det man tror att städerna är bäst rustade för är snöoväder, men när det gäller strömavbrott, översvämningar och stormar är tilliten låg.

Skaraborgarna, precis som svensken generellt, vill se billigare kollektivtrafik. Det är främst unga som tycker att det är för dyrt med tåg och buss. Annat som drar ner betyget för kollektivtrafiken är för få avgångar, dåliga förbindelser och för många förseningar.

Bara 8 procent av svenskarna åker huvudsakligen buss i sin stad, visar Samhällsbarometern.

Bilen upplevs fortfarande som det absolut vanligaste sättet att ta sig fram på. Det är bara i Uppsala och Stockholm där andra transportmedel slår bilen. Uppsalabor cyklar hellre och Stockholmare föredrar att ta tunnelbanan.

Tre av fyra tror att elbilen är framtiden. Hela 73 procent tror att vi kommer att använda elbilar i större utsträckning om 20 år och var tredje svensk önskar sig förarlösa bilar.