Västra Götalandsregionen ska fortsatt ha avtal med SOS alarm för alarmeringstjänst, men ta över prioriteringsfunktionen i egen regi. Meningen är att prioriteringen i större utsträckning ska skötas av sjuksköterskor.

Nu är det klart var alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion organisatoriskt hamnar i Västra Götalandsregionen. Det blir i Styrelsen för beställd primärvård, vars ordförande är skaraborgaren Linn Brandström (M) från Töreboda.

Detta enligt ett beslut i regionstyrelsen, som också fastslår att prioriteringsfunktionen ska flyttas från Koncernkontoret till Närhälsan från och med 1 oktober i år.