Att Skara hastigt förlorat en ambassadör och profil med många strängar på sin lyra, framgick av de många tal som på lördagen hölls till hans minne. Ordet "vän" och "mentor" var återkommande.

Att det skulle vara ordning och reda i närheten av Uno hade William Areflykt från Musikens vänner tagit fasta på.

– Dra upp byxorna, kommenderade han till Dubbelquartetten som dagen till ära både putsat sina skor och tagit på sig finstrumporna.

Unos många sidor

Hästkarlen, inspiratören, kavallerimajoren, politikern och berättaren Uno Bohman mindes för sin mångsidighet i en lång rad tal.

Marianne Perserius talade om honom som den främsta ambassadören för Skaradjäknarna.

Annons

– Han tog med Katedralskolans elever 100 i taget för att berätta om studenttraditionerna i Skara.

Politikern

Att Uno inte var särskilt förtjust i den nya tekniken framgick i moderaten Charlotte Nordströms minnestal. Han fnyste mest åt allt vad PowerPoint och mail hette.

– Det var bättre förr tyckte Uno, men även han tog till sig den nya tekniken de sista åren, förklarade hon.

Five teddys

På minneshögtiden uppträdde inte bara de körer som man lätt förknippar med Uno Bohman. Det gamla Skara-dansbandet Five teddys lyckades också samla ihop sig och framträdde med två av de låtar han alltid önskade när de sågs.

– Han gillade gamla dansorkestrar och popband, förklarade Ingvar Blom innan de rev av "Amapola".

Pierre Fahlström från Skara musikskola beskrev också sitt minne av Uno.

– Det pillemariska leendet var Unos signum. Skara har blivit så mycket fattigare, men himlen rikare.

Minnesfond

För att hedra Uno Bohmans minne har familjen nu startat en fond för att uppmärksamma och uppmuntra insatser för och inom Skaras kultur och föreningsliv.

– På så sätt kan vi i Unos anda låta Skara bli en stad av och för oss alla, avlutade sonen Mats Bohman.