Med ett hörselimplantat kan personer med grav hörselnedsättning och även döva uppfatta ljud. Hörselimplantatet opereras in en bit in i hörselgången och det krävs även en yttre ljudprocessor som placeras vid örat. Det är ett mer avancerat hjälpmedel än en hörapparat som inte opereras in.

Enligt en motion från Socialdemokraterna har inte hörselimplantat, som kallas Cochleaimplantat (CI), prioriterats lika högt i Västra Götalandsregionen som i övriga Sverige. Därför är det långa köer till operation.

Annons

Det jämförs i motionen med andra implantat, som pacemaker, höft- och knäledsimplantat och linsimplantat för gråstarr, som anses som självklara patienträttigheter. En operation för hörselimplantat är däremot inte en självklar rättighet enligt motionen.

Det lyfts också fram forskning som visar att förmågan att uppfatta ljud förbättras betydligt med två hörselimplantat jämfört med bara ett.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen vill nu som ett svar på motionen att det utreds hur uppdraget för behandling med hörselimplantat kan utökas. Man vill också vidta åtgärder för att tillgodose behovet av dubbla implantat till vuxna.

Dessutom vill man utreda hur byte av processorer för hörselimplantat kan bytas ut inom rimlig tid, 5-7 år istället för 15 år som det kan röra sig om enligt motionen.

Däremot avvisas ett annat förslag i motionen, att se över förutsättningarna för en samlad organisation för utprovning av hörhjälpmedel.

Allt detta kommer upp till regionfullmäktige för beslut.