Relaterat: Nu är vinterkräksjukan här igen – så skyddar du dig

På sjukhuset i Skövde genomförs nu en studie där förhoppningen är att minska mängden skadliga partiklar från inomhusluften för att försöka hindra att infektionssjukdomar sprids. I vintertid blir frågan dessutom särskilt aktuell när exempelvis vinterkräksjuka och influensa ofta är i omlopp.

Många som är inlagda på sjukhus har ett nedsatt immunförsvar av olika orsaker. Att olika infektionssjukdomar lätt kan spridas på sjukhus har varit känt sedan 1800-talet. Det vanligaste sättet att förbättra luftkvalitén har varit att öka ventilationen genom att tillföra mera utomhusluft. Nackdelen är då att luften vintertid blir mycket torr vilket ökar risken för infektioner.

Luftrenaren är en förhållandevis billig lösning. I ett första skede vill sjukhuset ha svar på hur effektivt luften kan renas.
Foto: Skaraborgs Sjukhus

I den studie som inleddes på Skaraborgs Sjukhus i Skövde i december och som nu ska pågå under 2019 har en ny sorts så kallad elektrostatisk luftrenare installerats.

I ett första skede ska luftrenaren testas på barnkliniken.

– Först ska vi titta på hur effektivt luften renas och då kommer vi inte kunna säga om vi har fått en minskning av antalet infektioner. Därefter är förhoppningen att vi kan använda metoden med luftreningen även på andra delar av sjukhuset där ännu fler infektionskänsliga patienter vistas, säger Per Gustafsson.

Tekniken med elektrostatisk luftrening har funnits länge, men har nu förfinats. Per Gustafsson framhåller även att det är en billig lösning.

Annons

Studien görs i samarbete med Göteborgs Universitet och Göteborgs stad. Utöver testerna på Skaraborgs Sjukhus testas metoden även på vissa förskolor i Göteborg. Även förskolor är som bekant kända för att vara platser med hög smittspridning.

– Nu i vintertid överlever virus och bakterier längre och de höga halterna av partiklar som finns i luften belastar immunförsvaret väldigt mycket. Vi tror då att det kan vara bra att komplettera den mekaniska ventilationen med en en metod som effektivt tar bort skadliga partiklar från inomhusluften, säger Per Gustafsson.

Skaraborgs Sjukhus i Skövde genomför studien om luftrening
Foto: Janne Andersson