Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, som var mycket kontroversiell när den infördes, har nyligen avskaffats. Det var en del av en skärpning av reglerna kring sjukförsäkringen som gjordes 2008.

År 2010 blev de första människorna utförsäkrade enligt den nya lagen och de blev hänvisade till programmet arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Ulla-Karin Gunnarsson på Arbetsförmedlingen i Skövde var en av de som tog hand om de utförsäkrade.

— De vi mött hittills vill väldigt gärna komma tillbaka. De ser det som en ny chans. Även om det blir en lång resa för många, sa hon i slutet av år 2009 när tidningen intervjuade henne inför det nya uppdraget.

Bytte bransch

Ulla-Karin Gunnarsson arbetar idag framförallt med etableringsfrågor på Arbetsförmedlingen, men hon minns att bland dem som utförsäkrades och kom till Arbetsförmedlingen fanns flera som inte tidigare blivit prövade mot en annan arbetsplats. En del lyckades också få arbete, ibland på deltid som 25 eller 50 procent.

— Ofta bytte de bransch, nästan alltid blev det en annan arbetsgivare, säger Ulla-Karin Gunnarsson idag.

Kämpade

Enligt Ulla-Karin Gunnarsson hade många mycket smärta och besvär av olika slag, men det fanns en stark vilja att komma tillbaka till en arbetsplats, inte minst för den sociala delen.

Annons

— Många kämpade verkligen och ibland gick de över gränsen så att vi fick avråda dem från att ta på sig för mycket, som att arbeta heltid, säger hon.

Psykvården

Något som blev tydligt under arbetet med de utförsäkrade var bristen på resurser inom psykiatrin. En del av de utförsäkrade led av psykisk ohälsa och ibland önskade man från Arbetsförmedlingen till exempel snabba insatser för att en person skulle kunna vara kvar på en praktikplats eller hjälp med hur man kan anpassa ett arbete utifrån psykiska besvär. Men ofta fanns ingen tid för detta inom vården.

— Vi och Försäkringskassan fick extra resurser, men inte psykvården. Då kom vi inte i mål ändå, säger Ulla-Karin Gunnarsson.

Hon betonar att viljan att samarbeta fanns även hos psykvården, men dessvärre inte resurserna.

Oro kring försörjning

Ett annat problem var den oro som många utförsäkrade kände kring sin försörjning.

— Om man går länge utan att veta vad man har för möjligheter till försörjning framåt tror jag inte att man mår bättre av det. Om samhället ska lyckas med rehabilitering krävs stabila och förutsägbara ekonomiska förhållanden för den enskilde för att det ska gå vägen, säger Ulla-Karin Gunnarsson.

Hon konstaterar att Arbetsförmedlingens samarbete med Försäkringskassan kring att få personer tillbaka till arbetslivet fortsätter även efter att tidsgränsen i sjukförsäkringen har tagits bort.

Manlig norm

Ulla-Karin Gunnarsson uppmärksammade att det fanns betydligt fler kvinnor än män bland de utförsäkrade.

— En teori som diskuteras är att mannens kropp är norm inom sjukvården. Om det är så inom sjukvården kan det vara så även på Försäkringskassan och här på Arbetsförmedlingen. Mannens hälsa och ohälsa tas på större allvar och fler män får varaktig sjukersättning, säger hon.