Olyckan inträffade strax före klockan 19.00 på tisdagen, då en bil körde in i mittvajern i höjd med trafikplats Glasbacken, i riktning mot Göteborg.

Enligt räddnignstjänsten hamnade bilen på sidan av vägen, vilket innebar att olyckan inte påverkade trafiken nämnvärt.

Föraren ska ha klarat sig oskadd i olyckan, men bilen var tvungen att bärgas från platsen. Det var vid klockan 20.20 oklart om bärgningsarbetet påverkade trafiksituationen.