Orsaken till att affären inte gick igen var att kommunen kunde behöva marken till något annat om många år. I dagsläget menar ägaren att det inte ens finns någon färdig plan.

– Det här handlar om ett tidsperspektiv som kan vara så långt som 20 år framåt. Vi satsade 800 000 kronor på ombyggnaden där, men när det negativa beskedet kom tappade jag motivationen, menar ägaren.

Därmed stängde han restaurangen.

– De satsar på många andra håll, men här blev det stopp när vi ville satsa ytterligare. Stängningen är ett sätt att uppmärksamma allmänheten på hur det kan gå till, fortsätter Tanios.

Så ni ska inte sälja lokalerna som ni äger?

– Nej inte i dagsläget, men vill kommunen lösa ut oss är de välkomna. Sedan är det svårt att sälja en byggnad för några miljoner med de här förutsättningarna.

Kommunens nej kom sedan han först fått ett positivt besked via mejl och där han ombads kontakta sin bank. Där var det inget problem att få ett lån till markköpet.

Men sedan blev restaurangägaren kallad till ett möte med kommunen och där förklarade man att de backat och ändrat sig.

Tanios Rizk har drivit verksamheten i elva år och ville utveckla den ytterligare, men det blev tvärstopp.

Och då slog Tanios igen i ren protest.

Läs han vill satsa på Simsjögården

Annons

Läs mer än bara ett café