Det är inte bara Skövde IK som har problem med Skatteverket. Nya storsponsorn Mikael Fahlander granskas av myndigheten efter en miljardaffär av assistansbolaget Assistansia.
Skatteverket utreder de affärer där Fahlander och hans affärspartner sålde och köpte Assistansiakoncernen tre gånger innan de lämnade koncernen för gott. Det här innebar överskott på flera hundra miljoner vid varje ägarbyte. Pengar som slussades till bolag i Luxemburg.

 

Annons

Enligt Skatteverket är bolagen i Luxemburg skatteskyldiga i Sverige eftersom bolagens företagsledning utövats i Sverige.
Utöver Fahlanders förehavanden i sina bolag granskas även hans personliga tillgångar. Skatteverket anser att hans vidlyftiga leverne inte går ihop med de blygsamma summor han deklarerat för.
Skatteverket startade sin granskning av Fahlander och dennes kollega i början av februari. Men den är långt ifrån färdig.
– Det är väldigt svårt att granska bolag som är registrerade utomlands. Det tar tid, så det är jättesvårt att säga när utredningen är klar, säger Helen Ivarsson, granskningsledare vid Skatteverket. Hon vill inte ge några ytterligare kommentarer kring Fahlanders affärer.

 

Eftersom Fahlander och hans kollega inte frivilligt lämnade ut årsredovisningar och kontoutdrag för bolagen i Luxemburg begärde Skatteverket att få vidta tvångshandlingar för att få fatt på handlingarna. Förvaltningsrätterna i Stockholm respektive Karlstad gav Skatteverket tillstånd att tillgripa tvångsmedel för att söka efter dokumenten eftersom det annars fanns en påtaglig risk att handlingarna skulle undanhållas, förvanskas eller förstöras.

 

Skövde Nyheter har sökt Mikael Fahlander för en kommentar. Han har dock inte gått att nå. I slutet av mars pratade Mikael med tidningen Nerikes Allehanda om ärendet.
– Skatteverket får undersöka det här hur mycket de vill, men vi har följt lagar och regler, sa han då.