I fullmäktige har man sagt nej till motioner om regelmässiga köttfria dagar i kommunens skolor. I Stöpenskolan har man ändå infört en klimatsmart dag då man bara serverar en vegetarisk måltid utan en alternativ kötträtt.

– Vi har en klimatsmart dag i veckan då vi kör utan kött helt och hållet. Vi har linser och liknande så proteinet får eleverna ändå i sig, berättar Ann-Louise.

– Vi har bestämt själva att vi ska ha den här varianten. Vi började i våras och nu har det blivit mer. Dessutom är det fler och fler skolor som har klimatsmarta dagar i veckorna, tillägger hon.

Att man gör något som går emot kommunens måltidspolicy tycker inte Ann-Louise.

– Vi har aldrig fått något direktiv om att vi inte får göra så här. Meningen med det här är att de ska lära sig att äta den här sortens mat också, säger hon.

Servicenämndens ordförande Torbjörn Bergman menar att helt vegetariska dagar på regelrätt basis i Skövdes skolor går emot flera beslut som fattats i fullmäktige. Han använder även ordet tvångsvegetarisk i sammanhanget. En beskrivning som Ann-Louise Magnisson inte känner igen sig i.

Annons

– Tvångsvegetariskt är det inte som jag ser det. Vi försöker att laga mat som barnen äter och det har inte varit svårt att få dem att äta det, säger Ann-Louise.

Helena Gustavsson är avdelningschef på måltidsenheten på Skövde kommun. Hon har för närvarande inget att invända mot hur man planerar maten på Stöpenskolan.

– De skulle inte ha jobbat så här om det inte fungerat på ett bra sätt för barnen. De serverar ingen mat som inte barnen äter, det ska man vara medveten om och näringsmässigt är en vegetarisk måltid likvärdig en måltid med köttinnehåll, säger Helena Gustavsson.

Hon påpekar vidare att vegetarisk mat tycks ha en speciell laddning.

– Hade det enbart serverats pannkakor till lunch hade man inte reagerat på det här sättet. Man lägger olika värderingar på olika typer av mat, konstaterar Gustavsson.

Själv har hon hittills inte sett att man gjort något fel i Stöpen.

– Om det är rätt eller fel att de jobbar så här kan man diskutera. Jag vill understryka att det inte finns någon motsättning mellan ordförande och måltidsavdelningen, men vi har nog tolkat det här olika och får nu diskutera oss fram till hur vi ska förhålla oss till det, säger Gustavsson.

Att varje enhet som har ett eget tillagningskök ska ha stora friheter inom givna ramar är dock viktigt menar hon.

– Vi vill inte ha någon centralstyrning i vår verksamhet. Det här är ett kreativt arbete och kreativ blir man inte om man är centralstyrd.

– Friheten gör också att vi kan locka kompetenta yrkesmänniskor till verksamheten. Och vi vill ha kompetensen där den ska vara, i yttersta ledet, säger Helena Gustavsson.