Byggnationen av skyddstaket över utgrävningen på kullen bakom Varnhems klosterkyrka är nu klar. Här finns ruinen från en av Sveriges äldsta kyrkor och i området kring kyrkan har man funnit stora mängder gravar. Byggnationen av ett arkeologiskt skydd, Överbyggnaden i Varnhem, över Sveriges kanske äldsta kristna rum är nu klar. Den ska skydda ruinen efter en av Sveriges äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden. Samtidigt kommer byggnaden också att ha funktionen som informationsbyggnad.

Resultaten från utgrävningsprojektet, som startade 2005, pekar enligt forskarna bland annat på att Västergötland kristnades redan på 900-talet.

Den officiella invigningen sker på söndag 7 maj . Platsen har fått sitt namn efter Kata, kvinnan som härskade på storgården under vikingatidens slutskede.

Själva invigningen förrättas av landshövding Lisbeth Schultze. Därmed hälsas nu allmänheten välkommen att ta del av Varnhems unika historia. Nu är det Västergötlands museum som står för drift och verksamhet, och i samband med invigningen presenteras en helt ny utställning som kallas Kristna vikingar i Varnhem.