SD skulle återbesätta tre vakanta uppdrag, en ersättare i demokratiberedningen, en ersättare i byggnadsnämnden och en ersättare i barn- och utbildningsnämnden, på måndagens fullmäktigemöte.

När gruppledaren Hanna Wigh nominerade Zarah Meyner till demokratiberedningen gick Peter Romlén upp och yrkade på bordläggning av alla tre valärendena.

Lämnade mötet

Det ledde fram till en votering om att bordlägga eller gå till val på mötet. Alla andra partier avstod, sex SD-ledamöter ville genomföra valet och fyra ville bordlägga. De fyra som röstade för bordläggning valde sedan att lämna sammanträdet för att markera att de inte deltog i de kommande besluten.

De sex SD-ledamöter som var kvar valde Zarah Meyner, Arne Wig och Mantas Maizetavicius till uppdragen.

Nu utvecklar Peter Romlén skälen till att han föreslog en bordläggning.

Annons

Enligt honom hade inte lokalföreningens valberedning hunnit kontrollera de föreslagna mot partiets kriterier kring medlemskap, vandelsförsäkran och utdrag ur belastningsregister.

— Vi kan inte vara 100 procent säkra innan valberedningen är klar, säger Romlén.

Besked i mail

Det är en mycket liten krets som har tillgång till medlemsförteckningen.

Enligt Romlén hade partisekreterare Richard Jomshof kontaktat de ledamöter som tjänstgjorde under kvällen med beskedet att valen inte skulle genomföras förrän kriterierna var uppfyllda, och att valärendena borde bordläggas. Distriktsordförande Hannyah Jörtoft och riksombudsmännen Caroline Nordengrip och Mikael Rubbestad stod bakom uppmaningen, enligt Romlén.

Det faktum att Zarah Meyner är ordinarie ledamot i fullmäktige, och att Mantas Maizetavicius är ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i fullmäktige, påverkar inte processen enligt Romlén.

Schism?

Han säger att lokalföreningens valberedning var nära att bli klar med sin nominering.

— Vi kunde ha väntat ett möte till, och tagit det säkra före det osäkra.

Det är lätt att dra slutsatsen att det finns schism inom SD-gruppen i Falköping. Är det så?

— Det har jag inget bra svar på, svarar Romlén.