På tisdag behandlar regionstyrelsen en justering av regionens budget som antogs i somras. Den grönblå majoriteten och Socialdemokraterna har tidigare presenterat förslag och nu även Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas budget har ett plusresultat för 2018, till skillnad från majoritetens budget.

— Vi ser ganska allvarligt på det. Det hör till att man producerar budgetar med ett positivt resultat, säger Heikki Klaavuniemi.

Enligt Sverigedemokraterna får sjukvården därtill 242 miljoner kronor mer i regionbidrag i deras förslag. Partiet lägger också cirka 20 miljoner kronor för att utöka Närtrafiken i kollektivtrafiken.

Annons

För att få råd med detta skär Sverigedemokraterna på andra områden. Kulturnämnden ska spara runt 200 miljoner kronor. Tidigare har partiet pekat ut Göteborgsoperan och Film i Väst som möjliga att spara på.

Under nästa år ska också Västtrafik göra kraftiga besparingar. Däremot tar Sverigedemokraterna bort effektiviseringskrav på Västtrafik kommande år.

I den stora budgetdebatten i regionfullmäktige i somras menade flera andra partier att det var orealistiskt att som Sverigedemokraterna föreslog spara stora pengar genom bättre kontroll av tjuvåkandet. Men enligt Heikki Klaavuniemi är det inte denna kritik som gör att Sverigedemokraterna ändrar i sitt förslag utan det är eftersom ett nytt zonsystem med tre zoner istället för 70 väntas införas.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) får i Sverigedemokraternas budget 30 miljoner kronor som kompensation för att de tagit över en patientgrupp från Habilitering och hälsa. Den grönblå majoriteten har tidigare beslutat att stoppa en överföring av medel på grund av denna förändring, eftersom det kunde drabba andra patienter inom habiliteringen.

— Det är ingen lösning, jag förstår inte varför de krånglar till det, säger Heikki Klaavuniemi.

Regionfullmäktige tog beslut om regionens budget i somras, men på kommande möte i slutet av november ska beslut tas om en justering av budgeten för 2018 och de kommande åren. Regionstyrelsen behandlar ärendet på tisdag som ett förslag till regionfullmäktige.