Bakgrunden är ett medborgarförslag. Med utgångspunkt från dagens främlingsfientliga strömningar föreslås där att alla elever i årskurs 9 i Skövde kommun ska få möjlighet att göra ett studiebesök i Auschwitz.

Barn- och utbildningsnämnden har nu fått yttra sig om förslaget.

Liknande resor har ordnats för eleverna i Hjo kommun och Götene kommun.

— Vi har pratat med både Götene och Hjo. De är väldigt positiva, säger barn- och utbildningschef Gustaf Olsson.

Annons

Barn- och utbildningsnämnden har kommit fram till att ett studiebesök i Auschwitz passar väl in i skolans uppdrag och föreslår därför att kommunfullmäktige ska ge bifall till förslaget, under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden får pengar för att genomföra resorna. Den beräknade kostnaden är drygt två miljoner kronor per år, med vissa variationer beroende på vilket färdsätt som används.

Det blir kommunfullmäktige som till sist fattar beslut i frågan. Under barn- och utbildningsnämndens sammanträde diskuteras om det är rätt att kommunfullmäktige fattar beslut om vad som ska ingå i skolornas undervisning. Två ledamöter, Orvar Eriksson (C) och Björn Håkansson (M), valde att inte delta i barn- och utbildningsnämndens beslut.

Ledamoten från Sverigedemokraterna, Hans Eldblom, ville att barn- och utbildningsnämnden skulle föreslå att kommunfullmäktige ger avslag på medborgarförslaget.

— Främst är det för att jag inte tycker att det behövs. Förintelseläger och andra världskriget är något som vi redan belyser starkt i undervisningen i skolan. Det som hände är väldigt hemskt, men det är vi redan duktiga på att poängtera. Man behöver inte åka dit. Jag tror inte det gör någon skillnad i det stora hela. Pengarna kan läggas på mer akuta grejer, som att lyfta betygen i skolan, säger Hans Eldblom.