Sverigedemokraterna har presenterat sin politik inför EU-valet i maj. På plats bredvid partiledaren

Jimmie Åkesson kunde man se Tobias Andersson 22 år, från Skövde, Sverigedemokraternas nya toppnamn i handelsfrågor. Tobias Andersson är ekonom utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg och berättar att han sedan han valdes in i riksdagen i höstas arbetat med frågor som rör näringsliv och handel.

– Uppenbarligen tycker partiet att jag har jobbar bra och därför får jag axla rollen. Det känns hedersamt, säger han.

Tobias Andersson är skriven i Skövde men tillbringar stor del av sin tid i Stockholm eller på resande fot ute i landet för att föreläsa. Han har dock fortfarande en plats i Skövdes kommunfullmäktige.

Han viktigaste uppgift framöver är att föra partiet talan i handelsfrågor där han tycker att det är viktigt att värna landets intressen när EU stiftar nya frihandelsavtal.

– När nya avtal tecknas måste vi värna svenska intressen så att det gagnar sektorer där Sverige är världsledande. Det handlar bland annat om branscher inom miljöteknik och digital teknik.

Men vi måste också se till att företagen blir konkurrenskraftiga genom att inte lägga på onödiga regelverk och lägga oss på EU:s miniminivå för det.