Motionen är undertecknad Tobias Andersson, som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Skövde kommunfullmäktige. En anledning till att SD inte vill att Skövde ska ta emot några ensamkommande flyktingbarn är att det, enligt Sverigedemokraterna, inte görs några ordentliga åldersbestämmelser som garanterar att personen ifråga är under 18 år.

– Vi tycker att det är problematiskt, säger Tobias Andersson.

Sverigedemokraterna yrkar också på att Skövde kommunfullmäktige ska skicka en skrivelse till regeringen om att reformera migrationspolitiken och att kommunen skriver ett nytt avtal med Migrationsverket, om att ta emot "ett väsentligt lägre antal" flyktingar till kommunen.

Tobias Anderssons partikollega Göran Segerstedt har också lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Den handlar om att sänka hastigheten på Högskolevägen, från 50 till 30 kilometer i timmen.