Det är analysföretaget Kairos Future som arbetar med trend- och omvärldsanalys som blickar framåt i studien Framtidens digitaliserade arbete och kontor. I den ligger fokus på den senaste trenden - det aktivitetsbaserade arbetssättet som innebär att ha flera olika arbetsmiljöer att välja mellan men ingen egen arbetsplats. Kairos Futures har undersökt vad som gör det aktivitetsbaserade och digitala arbetssättet framgångsrikt genom att bland annat intervjua de som arbetar aktivitetsbaserat. Deras svar ligger till grund för hur framtidens kontor kommer att se ut. Studien innehåller några spaningar som pekar på vart vi är på väg.

1. Koncentration

Framtidens ord

Kreeffektiv: Sammanslagning av kreativ, effektiv och engagerad. Begreppet har myntats för att..

Framtidens ord

Kreeffektiv: Sammanslagning av kreativ, effektiv och engagerad. Begreppet har myntats för att synliggöra vad som krävs i det framtida yrkeslivet. En kreeffektiv arbetsplats är ett ställe som har bra digitala verktyg och arbetssätt och där personalen är anpassningsbar.

Adaptiv kultur: Består av en entreprenörsanda snarare än förvaltning. En platt och stödjande organisation snarare än en hierarkisk och kontrollerande sådan.

Självledarskap: Du måste kunna coacha och leda dig själv. Chefer har inte samma position i hierarkin längre. De står för ett mjukare och mindre hierarkiskt ledarskap än tidigare.

Annons

På många nya kontor har man lagt fokus på samarbete och tappat bort koncentrationen. Men nu blir det en återkomst för koncentrationen. Genom att införa tysta zoner i egna rum och avskärmade arbetsplatser går det att höja koncentrationsförmågan. Studien visar också att när det finns flera olika arbetsmiljöer att välja mellan tycks det råda en bättre balans mellan introverta och extroverta personer. Möjligheten att söka lugn och ro gör att de mer introverta medarbetarna känner sig tryggare på arbetsplatsen.

2. Självledarskap

I den digitala världen kommer många att jobba på eget håll, på andra ställen än kontoret. Jobbteam styr sig själva med ett så kallat självledarskap i högre grad framöver. Då måste du kunna leda dig själv när chefen inte kan stå bredvid och coacha i samma utsträckning som nu. Cheferna kan hjälpa medarbetarna med vad de ska göra men inte peka med hela handen. Lönesättning kan ske öppet och av medarbetare själva.

3. Kontoret finns kvar

Kontoret håller inte på att dö ut som många tror. Men det krävs ett aktivitetsbaserat kontor för att det ska bli ett ställe som hjälper medarbetarna att skapa och producera på bästa sätt. En sådan kontorsmiljö måste utformas efter varje enskilt företags behov om det ska fungera. På framtidens arbetsplats möts man inte för att administrationen kräver det utan för att vara kreativa, lära eller bygga gemenskap tillsammans.

4. Språkbarriärer övervunna

Du kommer att kunna arbeta med någon som talar ett annat språk utan problem eftersom det kommer att finnas realtidsöversättning, via till exempel Google realtidsöversättning.