Västra Götalandsregionen kan komma att lägga tre miljoner kronor på forskning för automatisering av busstrafik.

— Fordonstillverkare har länge pratat om tre begrepp: elektrifiering, automatisering och uppkoppling. Man förbereder sig för de teknologiskiftena. Att det händer även på bussidan är inte förvånande, säger Hans Fogelberg.

Det finns redan idag arbetsfordon i gruvor med automatiska funktioner och viss teknik att använda på lastbilar.

— Buss är mer komplext för det är en mer komplex trafikmiljö med människor och oskyddade trafikanter nära. Därför vill man göra introduktionen långsamt och kontrollerat, säger Hans Fogelberg.

Det kommer med andra ord att dröja innan förarna kliver av bussarna för gott. Forskningen i projektet handlar om grundläggande system för att bussar ska kunna köras autonomt eller med automatiska funktioner.

Vad som kan prövas i forskningsprojektet är stödfunktioner för bussförare, som varningssystem för att undvika att köra på gatstenar eller till och med människor.

Annons

— Om bussar ska gå själva vill vi testa detta på avlysta områden, det vill vi inte ha i trafiken, det ligger längre fram, säger Hans Fogelberg.

En vision är att automatiserade bussar kan köra i tågformation efter varandra. Det kan ge möjlighet att till exempel ha fler bussar i ett pärlband under högtrafik och färre under lågtrafik. Hans Fogelberg tror att vi skulle kunna se bussar som kör i tågformation på våra gator inom en tioårsperiod.

— Vi är definitivt på väg in i detta, men det sker inte på ett ögonblick. Vi kommer att växa in i detta. Det är en snabb evolution snarare än en revolution, säger Hans Fogelberg.

På personbilssidan, framförallt bland premiumbilar, går utvecklingen fort nu, menar Hans Fogelberg, och en tanke är att även kollektivtrafiken ska kunna dra nytta av den nya teknologin. Inte minst kan det ge bättre trafiksäkerhet.

Inte minst på orter som Skövde och Göteborg har fordonsindustrin stor betydelse.

— Det här är enormt viktigt för Västsveriges fordonsindustri och industrins framtid, säger Hans Fogelberg.

På torsdag tar regionens kollektivtrafiknämnd beslut om ett bidrag om 1,2 miljoner kronor till projektet om styrsystem för automatiserade busståg som drivs av Chalmers tekniska högskola. Regionutvecklingsnämnden ska senare i november ta beslut om att bidra med 1,8 miljoner kronor till samma projekt.

Det är en av flera studier i vad som beskrivs som det första stora samverksansprojektet om automatiserade bussar i Sverige. Här samarbetar bland andra Volvo, Chalmers och Västtrafik.