Vi vet att det kommer göra vårdjobben mer attraktiva, så att vårdpersonalen vill stanna kvar och fler vill jobba hos oss. Vi har i vårt budgetförslag för 2018 visat hur det kan finansieras. Ändå är vi idag helt ensamma i regionpolitiken om att vilja har kortare arbetstid.

Annons

Vi har långa väntetider och på flera sjukhus är vårdplatser stängda på grund av brist på personal. Resultatet blir inställda operationer och sängar i korridorer. När erfarna sjuksköterskor och undersköterskor slutar ökar belastningen på de som är kvar. Samtidigt som de tar hand om patienterna ska de introducera och handleda nya arbetskamrater och risken finns att ännu fler slutar. Det är en utveckling som måste vändas.

Sjukvården måste fungera dygnet runt, året runt. Barn föds alla tider på dygnet. Människor insjuknar och råkar ut för olyckor så väl vardag som helg. Det innebär obekväma arbetstider. Det sliter på kroppen och påverkar livet i stort.

I Västra Götalandsregionen pågår flera intressanta försök med kortare arbetstid. Operationsverksamheten vid ortopeden på Mölndals sjukhus har infört två sextimmarspass per dag och använder operationssalarna mer effektivt. De har sänkt sin personalomsättning och är inte längre beroende av bemanningsföretag. Ortopedavdelningarna på Norra Älvsborgs Lasarett, NÄL, prövar ett arbetssätt som kallas 80:10. Sjuksköterskorna där arbetar 80 procent i vården, 10 procent av arbetstiden avsätts till kompetensutveckling och 10 procent till personlig utveckling och reflektion. De försök som pågår har inte kommit som politiska förslag, utan som initiativ från personalen. Den borgerliga ledningen, där miljöpartiet ingår, och socialdemokraterna i Västra Götaland har inte visat något intresse för frågan och konsekvent sagt nej till våra förslag om kortare arbetstid

Den borgerliga ledningen säger sig vilja bli ”Sveriges bästa offentliga arbetsgivare”. Då är det märkligt att inte ha några ambitioner om arbetstidsförkortning, den fråga som röner störst uppmärksamhet på arbetsmarknaden idag. Vid debatterna i regionfullmäktige står vi ensamma, men vi möter desto större intresse i diskussioner med vårdens personal. Vi ser fram emot den fortsatta debatten i den stundande valrörelsen!

Eva Olofsson (v) oppositionsråd

Egon Frid (v), Vara, ledamot i regionfullmäktige

Inger Lilja(v), Falköping, ledamot i regionfullmäktige