Skanska ansökte för drygt två veckor sedan om en arkeologisk utredning i naturreservatet Rånna Ryd. Planen är att utreda var en eventuell väg kan anläggas. Enligt kommunens ultimatum är en ny väg nödvändig för att företaget ska få fortsätta brytningen av diabas i Billingsryd.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd svarade på Skanskas begäran genom att skicka in synpunkter till länsstyrelsen.

– Skanska har tagit till sig ett område på 30 hektar som undersökningsområde för vägen. I kommunens beslut fanns en enda sträckning, så Skanska har gått långt utanför sitt mandat, säger Jonny Fagerström på Svenskt Landskapsskydd.

Föreningen yrkar att begäran om arkeologisk utredning avslås.

– Den har ett helt annat syfte än en kulturutgrävning borde ha. Utredningen borde gjorts tidigare för kulturmiljön som är skyddad i naturreservatet, säger Fagerström.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) har kritiserats av föreningen i en debattartikel, men hon menar att det inte är upp till kommunen att bestämma var en väg ska anläggas.

– Vi har skrivit ett arrendeavtal, Skanska får bryta i vårat brott. Men för att det ska gälla så krävs att de anlägger en ny väg så att man inte belastar bostadsområden. Det är upp till länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen om de får tillstånd att anlägga vägen, säger hon.

Annons

Relaterat: Överklagande om Ryds ängar avslås
Relaterat: Striden om Billingsryd - vill att avtal rivs upp

Oskar Karlsson, projektutvecklare på Skanska, svarar på kritiken.

”Ett stort utredningsområde betyder naturligtvis inte att vägens utformning kommer bli mer omfattande än vad som framgår av Skanskas avtal med Skövde kommun” skriver han i ett mail till tidningen.

”Utredningarna genomförs för att undersöka vilken vägdragning som är den lämpligaste ur natur- och kulturmiljösynpunkt, för friluftslivet och för närboende. Skanska tror att det ligger i allas intresse att få en så bra vägdragning som möjligt” fortsätter Karlsson.

Svenskt Landskapsskydd har startat en så kallad crowdfunding från Skövdebor, pengar man kommer använda för att betala jurister när en miljöprövning startar.

Insamlingen startade strax före sommaren och har hittills samlat ihop 40 000 kronor.

– Människor har satt in allt från 100 till 5000 kronor. Hittills har det gått bra, men vi behöver mer så att det räcker hela processen. Det här kanske räcker i en första prövning, men blir det överklagningar behöver vi mer pengar, säger Fagerström.