Ilmar Reepalu, tidigare S-kommunalråd i Malmö, presenterade i höstas sin utredning "Ordning och reda i välfärden" där en begränsning föreslås för vinster som tas ut av företag som verkar inom välfärden.

Denna utredning är nu ute på remiss hos flera kommuner, landsting och andra instanser. Västra Götalandsregionen är inte en av de formella remissinstanserna, men har valt att svara ändå. Regionstyrelsen tycker att det är anmärkningsvärt att man som Sveriges näst största region inte blivit remissinstans.

Majoriteten i Västra Götalandsregionen, som består av Miljöpartiet och de fyra borgerliga partierna, har tagit beslut om ett svar som sågar utredningens förslag: "Förslagen i utredningen riskerar att direkt drabba patienter och brukare i Västra Götalandsregionen. Den begränsning av vinstuttag som föreslås riskerar att skapa en minskad tillgång till alternativa vårdgivare och därmed en försämrad tillgänglighet. " heter det i regionstyrelsens yttrande.

Annons

Enligt regionstyrelsens svar kan det finnas en risk för att små företag drabbas hårdare av förslagen än stora koncerner. I svaret framhålls också att bland annat åldersfördelningen inom befolkningen kommer att utmana de offentliga resurserna och att det därför vore ogenomtänkt att "tvinga upp kostnadsläget inom välfungerande verksamheter".

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet i regionstyrelsen till förmån för egna yrkanden.

— Invånarna har tydligt markerat att det är viktigt att vi har ordning och reda på de skattepengar vi har ansvar för och att pengarna går till det de är avsedda för. Det är viktigt att reglera så att pengarna i huvudsak går till verksamheterna, säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition.

Sverigedemokraterna skriver i sitt yttrande att de till stora delar stödjer den blågröna majoritetens remissvar. " ... förbjuder eller begränsar man via lag alla privata företag inom välfärdssektorn att ta ut vinst, så minskar också incitamenten för utveckling och stabilitet i företaget. " skriver Heikki Klaavuniemi i SD:s yttrande.

Men SD framhåller att viss reglering av vinstuttag kan behövas bland vissa välfärdsentreprenörer och syftar på privata HVB-hem som kostnaderna ökat för i spåren av den ökade flyktingsströmmen.