Under oktober har det försvunnit hästutrustning på åtta platser och trenden tycks fortsätta. Polisen anser att det är mycket troligt att en del av brotten begås av internationella ligor som periodvis reser runt i landet.

Stölderna är på intet sätt isolerade till Skaraborg och nyligen har bland annat hästägare i Uppsalatrakten drabbats. Där har polis och försäkringsbolag gått samman för att motverka att mer utrustning försvinner.

– Det är viktigt att de som verkar på landbygden är extra vaksamma just nu. Detta med tanke på att vi har sett exempel där tjuvarna inte brutit sig in, utan bara gått in i ladugårdar och hämtat saker, menar polisen.

Inte bara märkessadlar

Utredarna kan inte se att det endast är dyra märkessadlar som försvinner, utan all utrustning av det här slaget verkar vara intressant för gärningsmännen.

– Tyvärr har vi inte frihetsberövat någon som kan kopplas till händelserna. Men det är inte ovanligt att tjuvarna först gömmer sitt byte i skogen, för att senare komma tillbaka och hämta stöldgodset. Därför uppmanar jag också de som är ute och promenerar att titta i exempelvis plastpåsar som de hittar och se vad som finns inuti.

Den senaste tidens stöldräder på landsbygden har i huvudsak följt två spår. Det ena handlar om sadlar och det andra om verktyg och maskiner.

Gårdar drabbade

Under helgen drabbades bland annat fyra gårdar i Gökhem utanför Falköping, där stora mängder verktyg försvann.

– De hade tagit sig in genom ett fönster på baksidan och fick med sig verktyg för mellan 35 000 och 50 000 kronor, sa Jonas Fredriksson till tidningen.

Annons

Gärningsmännen har även sökt igenom ladugården, bryggeriet och en del andra lokaler på Olof - Persgården.

– De har transporterat bort stöldgodset i en skottkärra som stod vid huset, de måste ha passerat strax utanför mitt sovrumsfönster. Jag tror inte att de kört ner hit med någon bil, utan låtit den stå kvar på vägen, konstaterade Jonas.

Även granngården hade drabbats.

Vittnesuppgifter

Polisen har fått in vittnesuppgifter från en man på Coops parkering I Falköping som tidsmässigt stämmer med inbrotten.

– Han har sett en mörk kombi och när de två männen öppnat bagaget har han observerat en stor mängd elverktyg. Personerna i bilen hade också två säckar med pant med sig och eftersom sådana försvann vid inbrotten satte han händelserna i samband med varandra. Vi ska nu kontrollera om de finns med på någon övervakningsfilm, säger Jeanette Arvidsson på polisen.

DNA-märk utrustningen

På många håll i landet har man sett att gärningsmännen väljer bort sadlar som är stöldmärkta. Ett bra sätt är att DNA-märka dem.

Vid bostadsinbrott får polisen ofta in iakttagelser från grannar. Det handlar då om vittnesuppgifter gällande bilar och misstänka personer som rör sig i området, men när de gäller sadelstölderna finns det väldigt få iakttagelser.

Blir sadeln stulen är det hemförsäkringen som täcker upp och ger ersättning. En sadelstöld är dock inte bara kännbar ekonomiskt, det tar dessutom tid och kraft att åtgärda förlusten. En ny sadel måste provas ut och kanske till och med måttbeställas.

Sökas på plats

Utredarna uppmanar hästägarna att försöka se stallet med tjuvarnas ögon, det underlättar när det gäller att förebygga brott.

Är de DNA-märkta kan polisen söka ägarna på plats, medan de som endast har serienummer måste följa med till polisstationen och kontrolleras mot registret.

Mycket tyder på att stöldgodset sedan fraktas över Östersjön och man har bland annat hittat sadlar som stulits i Sverige i Polen. Men hela de forna Östeuropa är aktuellt och en del av sadlarna säljs också här.

– Vi är mycket tacksamma för tips och vi uppmanar alla som har uppgifter att höra av sig till polisen på 114 14, säger polisen.

En extra vaksamhet är också befogad just nu.

Läs vad vi skrev före helgen:

Jonas berättar om inbrotten:

Så skrev vi om inbrotten i helgen:

Läs inbrott kan höra ihop: