Hanna Wigh lämnade Sverigedemokraterna i november i höstas efter en turbulent tid. Tillsammans med Pavel Gamov och Margareta Larsson, även de avhoppade SD:aren, startar hon nu den politiska gruppen "Sveriges partipolitiskt oberoende lista".

Något nytt parti handlar det dock inte om enligt de tre, utan i första hand vill man skapa en stödjande organisation som var och en av de tre ledamöterna ska kunna ta hjälp av i sitt eget arbete i riksdagen.

– Det är stor skillnad ideologiskt mellan mig och Pavel. Det vi vill ha är teknisk hjälp för att få ett bra underlag så att vi ska kunna fatta våra egna beslut i de frågor som ska voteras om i riksdagen, förklarar Hanna Wigh.

– Bakom varje knapptryck ligger mycket jobb för att göra ett bra val. Vi vill kunna förvalta våra mandat på ett bra sätt och ha samma hjälp och stöd som övriga riksdagsledamöter för att göra det, tillägger hon.

Som stödorganisation ser de tre framför sig ett kansli, med personal som kan bereda de politiska ärenden som ska beslutas om. Exakt hur kansliet ska utformas har man ännu inte satt ner foten för enligt Hanna Wigh.

– Vi vet egentligen inte riktigt hur det ska se ut. Det finns mycket saker att diskutera när vi nu bestämt oss för att organisera oss, konstaterar Hanna.

Efter att Wigh bestämde sig för att lämna partiet i september medger hon att hon inte haft full kraft för att utföra sitt uppdrag i riksdagen. Hon vittnar även om en tid dessförinnan där hon haft mycket motivation och vilja att jobba, men inte haft möjlighet att realisera sina politiska idéer. Klart är också att hon i dag inte har mycket till övers för sitt tidigare parti.

Annons

– När jag engagerade mig i Sverigedemokraterna ville jag att partiet skulle vara en del i en förändring, men det har de inte varit. SD i dag låter som en repig lp-skiva som upprepar sig hela tiden, säger Wigh.

Vilka frågor vill du driva själv nu?

– Jag har mina hjärtefrågor. Funktionshinderpolitiken är en, och det jobbade jag med det även inom SD. Även sjukvårdsfrågor och ungdomsfrågor är viktiga, liksom narkotikapolitiken, säger Hanna.

– Den sistnämnda borde jag kanske inte lyfta med tanke på vad som sagts om mig, men det är många som far illa av en illa förd narkotikapolitik, tillägger hon.

Hur röstar du i dag, som partipolitiskt obunden?

– Jag går in och trycker på vilka knappar jag känner för i den politiska debatten. Det är väldigt skönt att göra det och jag ser många goda politiska förslag både från höger och vänster.

– Överhuvudtaget tycker jag att blockpolitiken är förödande för Sverige. Mer dialog och mindre konfrontation är ett bra sätt att komma framåt och om man frångår blockpolitiken försvinner även SD:s ohälsosamma inflytande.

Är det något av de övriga partierna som jagat din röst under tiden som gått?

– Nej det är det inte. Det som varit slående är snarast bristen på cynism bland övriga ledamöter. Jag har mött många trevliga medmänniskor som peppat mig under den här tiden, vilket har varit betydelsefullt.

– Att vara politisk vilde har heller inte varit lika ensamt som att vistas inom SD:s slutna värld. Det värsta man kan göra i det partiet är att kommunicera utåt vad som händer internt. Då har begått en dödssynd och blir persona non grata, säger Wigh.

Hur ser du på din egen framtid i politiken?

– Kommer man från ett parti med en vinande partipiska vill man inte binda upp sig till en sådan organisation igen. Just nu är jag less på partipolitik överhuvudtaget och har ingen idé om hur en fortsättning kan se ut, säger Hanna Wigh.