Relaterat: Slaktarbetaren som blev regionråd

Alex Bergström och Socialdemokraterna för ofta fram att köerna till operation och behandling har ökat under denna mandatperiod, när de borgerliga partierna och Miljöpartiet har styrt.

– Att öka tillgängligheten är prioriterat. Mer resurser ska ut till vården och inte sparas i Vänersborg som det görs idag. Det behövs bättre arbetsmiljö och personalpolitik, konkurrenskraftiga löner, uppgiftsväxling och fler yrkeskategorier, säger Alex Bergström om problemen i vården.

Men att höja skatten i regionen, som Vänsterpartiet driver, vill inte Socialdemokraterna.

- Nej, det viktigaste för vår region är att ekonomin och sysselsättning fortsätter att öka, så att vi får in mer skatteintäkter. Regeringen har också satsat 1,7 miljarder i Västra Götaland för ökad tillgänglighet. Får vi fortsatt en S-regering behöver vi inte höja skatten. Får vi en regering som sänker skatter, så att vi får mindre pengar till välfärden är det en annan situation, säger Alex Bergström.

I Socialdemokraternas valmaterial inför regionvalet i Västra Götaland framhålls att sjukvården ska prioriteras före skattesänkningar. Några skattesänkningar är inte föreslagna på regional nivå av de borgerliga partierna. Tvärtom höjde de borgerliga partierna och Miljöpartiet skatten när de tog över styret efter förra valet. Alex Bergström menar att budskapet gäller också den nationella nivån, där han menar att såväl moderater som sverigedemokrater ger sjukvården mindre pengar.

Annons

– Vi vill visa på att det hänger ihop. Vi behöver en socialdemokratiskt ledd regering, men också en region ledd av Socialdemokraterna för att fördela resurserna från Vänersborg ut till verksamheterna, säger han.

Socialdemokraterna har ofta kritiserat att centrala nämnder som Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får pengar över, medan sjukhusen brottas med underskott och man vill se en omfördelning. Alex Bergström nämner också att regionen har stora summor på banken.

– Vi har råd med en bättre tillgänglighet, säger han.

Socialdemokraterna är kritiska till de nya föreslagna vårdvalen för mödravård och specialisttandvård för unga, där man fruktar färre utbudspunkter på landsbygden. Idag finns vårdval för vårdcentraler och rehabenheter.

– Vårdval vårdcentral fungerar väl med de tuffa kvalitetskriterier som finns. Man skulle kunna önska att majoriteten tog hand om Närhälsan bättre. I Skara stängdes vårdcentralen med 10 000 listade patienter ner, det kan jag tycka är ganska elakt som arbetsgivare. Vårdval rehab har blivit bra för användarna, men på budgetraderna är det en dyr valfrihet, säger Alex Bergström.

På sikt vill Socialdemokraterna att tandvård precis som sjukvård ska ingå i högkostnadsskyddet. Andra partier uttrycker att det kan vara bra med en ekonomisk morot för att man ska sköta sina tänder.

– Det blir ändå en kostnad, som det är att gå till vårdcentralen idag, säger Alex Bergström.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har kritiserat hur den nuvarande majoriteten gjort när man höjt OB-ersättningen för vårdpersonal. De röda partierna har framhållit att villkoren ska bestämmas i avtal mellan arbetsmarknadens parter, men har ändå deltagit i beslutet att regionen som arbetsgivare höjer OB-ersättningen.

– Vi är inte emot att personalen får högre ersättning. Det är bara sättet man gör det på. Vi vill inte frångå den svenska modellen, säger Alex Bergström.

Socialdemokraterna är också kritiska till att majoriteten räknar med två procents kostnadsutveckling i sin budget istället för SKL:s index för kostnads- och löneökningar som är högre.

– Det är utifrån att arbetsmiljön är tuff på sjukhusen. Om löne- och kostnadsökningen är 2,7 procent kan vi inte lägga oss på två procent, då blir det en smygeffektivisering och man måste skära ner på annat, säger Alex Bergström.

Däremot använder inte Socialdemokraterna SKL:s index i planerna för kommande år, som Vänsterpartiet gör. Alex Bergström menar att prognoserna för kostnadsutvecklingen 2020 och 2021 ännu är osäkra och att det hursomhelst inte är en reell budget. När budgeten för 2020 läggs ska den utgå från indexet, menar han.

Regionvalet 2018

Idag styrs Västra Götalandsregionen av en majoritet bildad av de fyra borgerliga partierna o..

Regionvalet 2018

Idag styrs Västra Götalandsregionen av en majoritet bildad av de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet. Majoriteten, som kallar sig Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen, har lagt en budget tillsammans, men har inget gemensamt valprogram. I valet går de fram som enskilda partier.

Här kan du läsa mer om samarbetet och förhållandet mellan Miljöpartiet och Moderaterna. Oppositionen utgörs idag av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och i länkarna kan du läsa om deras budgetförslag.

Idag finns åtta partier i regionfullmäktige och här kan du läsa om de olika partiernas kandidater i regionvalet 2018 i Skaraborg, med länkar till artiklar om de olika partiernas regionlistor.

Det finns också utmanare som inte har plats i regionfullmäktige, men som försöker ta sig in, som Feministiskt initiativ och Sjukvårdspartiet med flera. Till dessa har även Göteborgsbaserade Demokraterna sällat sig.

De etablerade partiernas regionprogram hittar du här: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Här kan du läsa om hur den politiska organisationen i regionen förändras till nästa mandatperiod, med synpunkter från regionstyrelsens ordförande och från oppositionspartierna.