Sjukhus i regionen brottas med ekonomiska underskott samtidigt som man har problem med att ge vård i rätt tid enligt vårdgarantin. Det finns avsevärda problem med att rekrytera sjuksköterskor och många vårdplatser är stängda.

– Först och främst har det trots att vi lagt in så mycket pengar inte visat sig i ökad leverans av vård. Då måste vi ställa oss frågan varför det inte ger effekt, säger Charlotte Nordström.

Hon tror att det ibland kan finnas enkla orsaker till att vården inte levererar. Hon tar som exempel när hon själv sökte för bruten handled och blev väntande utan hjälp, då hon inte kallades utan förväntades välja själv när hon åkte in till röntgen, något hon inte fått information om. Vid ett återbesök var hon tvungen att anmäla sig på två olika ställen, eftersom det fanns två separata system.

Att höja vårdpersonalens löner kallar hon ”den enkla lösningen” och pekar på andra saker som ledarskap, schemaläggning och omställningen av sjukhusvården mot mer nära vård och koncentration av sällanvård. Hon nämner också höjningen av OB-ersättning för vårdpersonal som gjorts och som regionens nuvarande politiska majoritet vill fortsätta med.

Under denna mandatperiod har den sittande majoriteten, där Moderaterna ingår, lagt ner fem av sina egna vårdcentraler, däribland Närhälsan Skara. Ett beslut Charlotte Nordström inte har några problem med.

Annons

– Jag tycker att det är naturligt. Oavsett om en vårdgivare är privat eller offentlig ska det ställas krav och om den inte levererar kan detta bli utgången. Det enda vi har i siktet är att se människan, patienten, säger Charlotte Nordström.

Beslut har i vintras tagits om att starta verksamhet för att ge rena sprutor till missbrukare på Skaraborgs sjukhus och andra sjukhus i regionen, för att undvika smittspridning. Men Moderaterna är egentligen emot.

– Jag tycker att det är fel, för då har man misslyckats. De ska få missbruksvård och det anser jag inte bara vara rena sprutor, säger Charlotte Nordström.

E20 ska de kommande åren byggas ut till mötesfri väg genom hela Skaraborg. Som kommunpolitiker har Charlotte Nordström arbetat för E20:s utbyggnad, inte minst eftersom det lade en ”död hand” över Skara, då man inte visste var den framtida vägen skulle byggas och därmed var utbyggnad av staden kunde göras.

– Så långt det är möjligt ska 2+2 vara grunden, men för att komma fram i närtid med säkrare väg så får vi till en början tyvärr acceptera 2+1 på vissa ställen. Det irriterar mig för det är 2+2 hela sträckan vi behöver för säkerhet, bättre flöde i transporterna och tillväxten i vår region, säger Charlotte Nordström.

Regionvalet 2018

Idag styrs Västra Götalandsregionen av en majoritet bildad av de fyra borgerliga partierna o..

Regionvalet 2018

Idag styrs Västra Götalandsregionen av en majoritet bildad av de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet. Majoriteten, som kallar sig Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen, har lagt en budget tillsammans, men har inget gemensamt valprogram. I valet går de fram som enskilda partier.

Här kan du läsa mer om samarbetet och förhållandet mellan Miljöpartiet och Moderaterna. Oppositionen utgörs idag av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och i länkarna kan du läsa om deras budgetförslag.

Idag finns åtta partier i regionfullmäktige och här kan du läsa om de olika partiernas kandidater i regionvalet 2018 i Skaraborg, med länkar till artiklar om de olika partiernas regionlistor.

Det finns också utmanare som inte har plats i regionfullmäktige, men som försöker ta sig in, som Feministiskt initiativ och Sjukvårdspartiet med flera. Till dessa har även Göteborgsbaserade Demokraterna sällat sig.

De etablerade partiernas regionprogram hittar du här: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Här kan du läsa om hur den politiska organisationen i regionen förändras till nästa mandatperiod, med synpunkter från regionstyrelsens ordförande och från oppositionspartierna.