År 2017 hade Skaraborg 265 950 invånare. Till år 2030 förväntas det ske en ökning till 276 975 invånare, vilket motsvarar cirka 4%. På kommunnivå sker det dock både ökningar och minskningar.

Tibro hade 2017 en befolkning på 11 110 invånare, som väntas öka med 3,7% och nå 11 516 tills år 2030. I Vara kommun bodde 15 942 personer, och denna siffra väntas bli 16 631, alltså en ökning med 4,3%.

Falköpings kommun väntas öka med 7,8% från 33 077 till 35 667 invånare. Den största ökningen spås inte helt oväntat i Skövde, där en ökning från 54 975 till 60 334 invånare förväntas, alltså en ökning med 9,7%.

I andra kommuner förväntas befolkningen istället att minska. Skaras 18 843 invånare lär först stiga något, sedan minska till 18 832 när vi når 2030. Detta motsvarar 0,1%. Tidaholms kommun väntas minska med 0,2%, från 12 827 till 12 803 invånare. En mer drastisk minskning spås i Götene kommun, där 13 242 invånare förväntas minska till 12 686, alltså 4,2%.

Relaterat: Därför blir de äldre allt fler

Gemensamt för alla kommuner, såväl som Skaraborg och Västra Götalandsregionen som helhet, är att den del av befolkningen som ökar mest är de äldre. Åldersgruppen 80+ år ökar kraftigt i alla kommuner med ökningar som ligger mellan 30 och 60%. De andra åldersgrupperna minskar, eller har en ökning som inte är kraftigare än 10%. De enda undantagen är Falköpings och Skövdes kommuner, där åldersgruppen 0-18 år ökar med dryga 12 respektive 11%.

Annons

Födelseöverskottet, alltså antalet födda jämfört med antalet döda, beräknas till stor del vara negativt i Skaraborg fram till 2030. Därför är flyttnettot istället den största källan till befolkningsökning och tillväxt, något som reflekteras i både Tibro och Vara. I Falköping och Skövde däremot, beräknas både födelsenetto och flyttnetto att vara positiva.