Anna Nergårdh, i grunden hjärtläkare och tidigare chefläkare i Stockholms landsting, leder en statlig utredning för att ställa om och modernisera vården. På fredagen pratade hon inför och med runt 200 personer inom vården i Skaraborg på GSP i Skövde.

Enligt Anna Nergårdh börjar det nuvarande sjukvårdssystemet få några år på nacken.

— Det kom till när behoven såg helt annorlunda ut, med mycket infektioner och olycksfall som krävde akut vård. Nu lever vi längre och har sjukdomar av långvarig karaktär, det är inte våra system byggda för. Psykisk ohälsa var inte intänkt i systemet från början. Det är inte konstigt att regler som finns inte upplevs underlätta utan försvåra, säger Anna Nergårdh.

Annons

I uppdraget ligger att vård ska ges mer inom primärvård som vårdcentraler och mindre på akutsjukhus. Det är inte en helt ny ambition.

— Historiskt har vi försökt att göra det här sedan 40-talet och framåt men inte lyckats. Det som brustit tidigare är uthållighet, inte minst politisk uthållighet, säger Anna Nergårdh.

En fråga från publiken gällde hur man ska få till överföringen av resurser från sjukhusen till primärvården, något som man länge strävat efter. Anna Nergårdh är ändå hoppfull om att en förändring nu kan ske och hon pekar särskilt på två faktorer som avgörande.

— Det är en medborgardriven förändring. Kvalitetsmässigt har vi en sjukvård som är en av världens bästa, men många är ändå inte nöjda för man saknar kontinuitet och samordning. Då är det naturligt att primärvården har en större roll. Sedan är frågan hur vi ska klara att driva en kostnadseffektiv vård. Det går inte med sjukhusbaserad vård. Man ska inte bli så dålig att man hamnar på sjukhuset, säger hon.

Hon räknar med att lagförslagen hennes utredning lägger kan komma i kraft mellan 2019 och 2022.

— Man måste förstå att förändring tar lång tid. Det måste göras i många små steg, men det är nödvändigt, säger Anna Nergårdh.