En en annan sak som drabbar de mindre kommunerna är dödsskjutningarna i utsatta områden runt storstäderna.

– När resurserna omfördelas riskerar kommuner i Skaraborg att få svårare att hantera med mängdbrottslighet, tillgreppsbrott eller inbrottsstölder. De är inte de allvarligaste, men de drabbar allmänheten hårt, menar moderaterna.

Här är deras åtgärdsplan:

Resurser för fler polisanställda i Västra Götaland. Moderaterna vill se en förstärkning på 10 000 personer och för Västra Götaland skulle det innebära en förstärkning på 1 630 nya tjänster.

Åtgärder för fler till polisyrket och få fler att vara kvar. Bland annat vill partiet vill möjliggöra en höjning av medellönen med 3 000 kronor i månaden.

Ordningsvakter ska få tjänstgöra i hela kommunen. Det skulle underlätta för att stoppa ordningsproblem på offentliga platser.

Nationellt förbud för tiggeri. Dessa utsatta personer ska istället hjälpas med åtgärder i hemlandet.

Trygghetskameror på brottsutsatta platser. Här handlar det om bevakning av centrala platser på olika håll i kommunerna.

Annons

Sammanlagda paragraf 3-områden. Områden där ordningsvakter kan verka.

Läs Så ska kriminaliteten minskas