I det mångkulturella Sverige gillar vi maten, musiken och idrottsprestationerna. Däremot hamnar jobb, lag och ordning på minussidan, enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

I det stora hela har ändå vår inställning blivit mer positiv, jämfört med för lite drygt tjugo år sedan.

Alexandra Wollmar är integrationssamordnare på Skaraborgs kommunalförbund. Hon har jobbat med integrationsfrågor i många år, både i kommunen, på Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen.

Hon tycker att Skaraborg kommit långt med att jobba med samverkan och nytänkande inom integrationsområdet.

– Här finns en mycket god vilja att samverka mellan kommuner, med Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen med syftet att tillsammans uppnå bättre måluppfyllelse än man kan göra på egen hand.

Tidigare hade kommunerna ansvaret för mottagande av och etableringsinsatser till nyanlända, men det övergripande ansvaret har genom etableringsreformen 2010 flyttats till staten.

Alexandra Wollmar menar att det nog påverkade kommunernas inställning till en början.

– Kommunerna hade kritiserats för att det kunde ta upp emot sju år innan nyanlända kom till egen försörjning. Det blev en ganska abrupt övergång när ansvaret togs över av staten och det ledde till att vissa kommuner med kort varsel lade ner sina integrationsavdelningar.

Annons

I andra kommuner, exempelvis i Alingsås, gick man den motsatta vägen och behöll sin integrationsavdelning, fast i mindre skala.

– Det skulle vara intressant att ta reda på om det ställningstagandet påverkat kommuners inställning till flyktingmottagande i dag. Det är en spekulation från min sida, men jag kan tänka mig att det kan påverka attityden om man ändå har ansvar för asylsökande och nyanlända, fast det inte är uttalat.

Många kommuner har tagit ett större ansvar än det som krävs och arbetar med ett långsiktigt perspektiv tillsammans med Arbetsförmedlingen för att skapa bättre möjligheter för nyanlända att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden.

Alexandra Wollmar nämner Töreboda som ett exempel på en kommun som gör mer än lagen kräver.

– Där arbetar kommunen med de nyanlända redan innan de avslutat sitt etableringsprogram. Man tänker långsiktigt, vilket ökar chanserna för personer att snabbt bli etablerade på arbetsmarknaden och i samhället, helt enkelt för att man vill behålla sina invånare.

Wollmar nämner också att SKL i dokumentet ”Agenda för integration” tagit fram en lista med 65 förslag till staten för bättre förutsättningar att lyckas med integrationen. Däribland att kommunerna ska få rätt ersättning för de insatser som de gör och förbättrade möjligheter till samverkan mellan kommuner och externa samverkansparter.

– Många politiska beslut som fattats det senaste året förutsätter en bättre samverkan mellan stat och kommun. Till exempel den utbildningsplikt som kommer börja gälla för nyanlända från 2018, den kommer kräva en nära samverkan mellan Arbetsförmedling och kommunernas vuxenutbildning.

Precis som det nämns i SOM rapporten är också mångkulturellt ett svårt begrepp som kan innebära olika saker för olika personer.

– En person kan tänka på erfarenheter, värderingar och religion medan en annan kan mena musik, teater och litteratur. Det ställs stora krav på kommunerna att inom samhällsorienteringen kunna täcka in samtliga dessa områden i de 60 timmar som man får ersättning för.

Tidaholm och Karlsborg hamnar på SOM-institutets lista över de fem kommuner som är mest negativa till invandring. Mest positiva är Göteborg och Partille i Västra Götaland.