År 2035 förväntas invånarantalet i Västra Götaland att vara nära men ännu inte ha passerat 2 miljoner invånare visar Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för 2017 - 2035.

Ökningstakten beräknas vara högst de närmaste åren, med en ökning på i genomsnitt 16-18 000 personer per år. Mot slutet av perioden ligger ökningen på runt 12 000 personer per år vilket i ett historiskt perspektiv även det är en stor ökning.

Det största bidraget till befolkningsökningen kommer från ett stort positivtutrikes flyttnetto. Det betyder att det är många fler som förväntas flytta till Sverige än som förväntas flytta härifrån. Det beror främst på asylinvandring, i mindre utsträckning handlar det om till exempel arbetskraftsinvandring och in/utvandring av svenskfödda.

Annons

Utöver ett stort positivt utrikes flyttöverskott till Västra Götaland förväntas även födelseöverskottet, det vill säga skillnaden mellan antalet födda och döda, vara positivt under hela prognosperioden.

Äldre utmaning för välfärden

År 2016 fanns det cirka 84 000 invånare som var 80 år eller äldre i Västra Götaland. Det antalet beräknas öka med 60 procent, till 133 000 invånare år 2035. Detta kommer att ställa krav på en stor utbyggnad av flera samhällstjänster i kommunerna, som till exempel hemtjänsten. År 2035 beräknas var elfte invånare i Skaraborg och Fyrbodal vara 80 år eller äldre och var fjärde vara 65 år eller äldre.

Den regionen där befolkningen ökar mest är Göteborgsregionen, de väntas öka med 22 procent till 1,2 miljoner personer 2035. Befolkningsökningen för Skaraborg är något mer blygsam, 8 procent.

Även de kommuner som väntas öka mest är Göteborg med kranskommuner samt Strömstad. Alla kommuner väntas öka sina invånarantal, utom några få. I Skaraborg är det Gullspång som väntas minska.

I Skaraborg är det Skövde som väntas öka mest, med en prognostiserad ökning på mellan 12 till 16 procent. Falköping och Skara väntas öka näst mest, omkring 8-12 procent. Tidaholm, liksom Lidköping, Götene, Hjo och Mariestad väntas öka 4-8 procent till år 2035.