Den 23 juli är det dags för årets första nya rekryter att ställa sig i givakt på Skaraborgs regemente. 230 stycken kommer tjänstgöra på P 4 Skövde och ytterligare 80 på P 4 Kvarn. Skillnaden från tidigare är att årets grundutbildning är pliktskyldig.

Relaterat: Så många ungdomar kallas till mönstring i ditt län

Jenny Landberg är kompanichef på Lifkompaniet. Hon menar att skillnaderna inte är stora.

– Själva utbildningen ser liknande ut som tidigare. Det är inte helt tillbaks till det gamla värnpliktssystemet utan det är likt den plikt vi hade tidigare. Det som skiljer sig är de lagar som rör inryckningen. Det går inte längre att säga "det här var inte min grej, jag vill åka hem".

Hur många brukar välja att avsluta sin utbildning?

– I år har det varit en handfull som valt att avbryta, sen finns det de som måste avbryta för att de skadat sig.

Av de som rycker in i år är nio procent kvinnor.

– Det är ungefär samma antal som i höstas, säger Landberg.