I samband med den nya lagen fick också många klart för sig att det inte bara handlar om hot och våld för att brottet ska räknas som våldtäkt.

– Det måste helt enkelt finnas ett samtycke, fortsätter Annelie Johansson.

11 procent högre

– Vi fick den nya samtyckeslagen som trädde i kraft den 30 juni 2018. Det kan ha påverkat viljan att anmäla, säger Annelie Johansson, samordnare på enheten för relationsbrott.
Foto: Leif Claesson

Ser man till antalet anmälda brott per invånare ökar anmälningarna på ett och 15 års sikt, medan antalet jämfört med för fem år sedan har minskat i Skövde.

Kommunen ligger också över snittet i Västra Götalands län, vilket är elva procent fler än regionen som helhet.

När det gäller Skaraborgs övriga kommuner varierar siffrorna mycket.

I Falköping anmäldes 38 sexualbrott 2018, jämfört med 56 året innan.

I Skara anmäldes 26 sexualbrott jämfört med 27 året innan.

I Tidaholm anmäldes 18 sexualbrott. Snittet sedan 1996 har legat på 16 anmälningar.

I Götene anmäldes elva sexualbrott. Snittet sedan 1996 har legat på tio anmälningar.

I Vara anmäldes 17 sexualbrott. Snittet sedan 1996 har legat på 13 anmälningar.

Annons

I Essunga anmäldes sex sexualbrott. Snittet sedan 1996 har legat på sex anmälningar.

I Tibro anmäldes 14 sexualbrott. Snittet sedan 1996 har legat på nio anmälningar.

Stadig ökning

I hela riket har vi under många år sett en stadig ökning i antal anmälda sexualbrott. År 2018 ökade också antalet anmälningar något, men tar man befolkningsökningen i beaktande stod utvecklingen stilla.

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Till exempel kan människor vara olika benägna att polisanmäla brott på olika platser och vid olika tidpunkter. Ökningen av sexualbrottsanmälningar i riket kan därför ha flera förklaringar.

– Det kan ju vara en faktiskt ökad utsatthet, men det är också en förväntad ökning utifrån att man ser mer allvarligt på sexualbrott, i och med den uppmärksamhet de fått på senare tid, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet.

Stort mörkertal

Trots de senaste årens ökning, antas anmälningsbenägenheten fortfarande vara låg för sexualbrott.

– Sexualbrott har ju dimensionen att det ofta begås av någon som är bekant mer offret, och vi vet att ju mer bekant man är desto mindre benägen är man att anmäla, säger forskaren i kriminologi Felipe Estrada Dörner.