Förra hösten startade försäljningen av de 20 tomterna i Knistad Äppelby. Sedan februari i år sköts förmedlingen av Christanders fastighetsförmedling.

– Hittills har vi sålt fem hus och det är enligt kalkylen, det känns behagligt och bra, säger Lisa Johansson.

LÄS: Klart att bygga Knistad Äppelby

Mest populär är enplanshuset Villa Aroma.

–Tvåvåningshusen är inte lika efterfrågade. Vi har ju villa Birgit Bonnier, ett vackert hus som jag önskar att fler ville köpa.

Villa Birgit Bonnier

När man först presenterade planerna på Knistad Äppelby var det mycket diskussioner kring placeringen i en levande lantbruksmiljö med de olägenheter det kan medföra i form av buller, damm och gödsellukt. Men enligt Lisa Johansson är det inget som köparna funderar på.

LÄS: Okej med lukt men inte bollar

– Vi har rättat oss efter de synpunkter som kom fram i ett tidigt skede genom att planera färre hus och ha en buffertzon till åkermarken. Däremot har närheten till golfbanan diskuterats och här kommer vi att sätta upp säkerhetsanordningar för att det inte ska flyga in golvbollar i bostadsområdet.

Köparen köper först tomten av Knistad AB och tecknar sedan ett avtal med byggentreprenören RM:s byggservice i Lidköping.

Annons

– Det är ett mindre företag som bygger med hjärtat. Inget större bolag har kunnat leverera de hus vi vill ha, säger Lisa Johansson.