Barn och utbildningsnämnden fick ta del av statistiken vid sitt senaste möte. Det handlar mest om fallolyckor och snubbelskador, som är vanligast, följt av att "den skadade slog eller stötte emot något".

De registrerade fallen registrerades under perioden 1 januari 2018 till 30 juni 2018.

– Vi ser ingen dramatisk ökning eller minskning, det ser ut ungefär som förut, säger barn och utbildningsnämndens ordförande Orvar Eriksson (C).

Han förklarar att nämnden är mån om att föra statistik för att se så inte antalet sticker iväg.

– Men det krävs också analyser för att se vad siffrorna handlar om.

Med olycksfall avses händelse som medfört skada och med tillbud avses händelse som kunde ha lett till en olycka eller skada.

Jämförelsevis kan det sägas att under perioden 1 juli till 31 december 2017 så anmäldes 266 elevskador och tillbud inom sektor barn och utbildning. Totalt anmäldes 599 elevskador och elevtillbud under 2017.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är just fallolyckor den vanligaste skadeorsaken i grundskolan och förskolan i landet. Enligt en sammanställning från 2015 är två av tre skador i förskolan fallolyckor och sker främst inomhus och under lek.

Bland de äldre barnen handlar det oftast om idrott- och sportskador eller slagsmål. På gymnasiets yrkesprogram gör runt 12 procent sig illa på verktyg eller material.

Annons

Enligt MSB är också pojkar överrepresenterade i alla skolformer och åldersgrupper.